Как биха изглеждали сградите на Луната


Архитекти и дизайнери бяха помолени да визуализират как би изглеждало строителството на Луната. Дизайните станаха част от конкурса Moontopia, в който бяха избрани 9 победители. 

Участниците в конкурса били питани да визуализират колония на Луната, която да става за живот, работа и туризъм. Избран е един безусловен победител и още 8 участника сред стотици участници, които са представяли своите вторби от август до ноември миналата година.

Журито избрало победителя и неговите подгласници е от НАСА дизайнери, академици, архитекти и редакторския екип на изданието Eleven.

Проектът победител предвижда масова колонизация на луната чрез 3D принтиране. Структурите ще са от въглеродни влакна и ще са подредени на принципа „оригами“. Те ще бъдат подредени от самите астронавти в началните стадии на колонизация и ще се използват за туризъм, докато колонията стане по-стабилна.

Modulpia  е проектът, който се е харесал най-много на хората. Той представлява модуларно „селище“, проектирано за по-лесно строителство и нареждане. „Селището“ ще бъде строено на фази като първо ще бъде построена фабрика, а след това лаборатории и жилища за учените.

Този проект предлага среда, която да бъде използвана за изследване на ресурсите, намиращи се на Луната, без те да бъдат повреждани. Вместо да се строи директно на повърхността на Луната, средата за живот ще бъде вързана за нея и ще орбитира около спътника.

Следващата концепция предвижда интерпланетарно обхождане и последваща колонизация. В този случай Луната ще е място за събиране на опит и ресурси, а колонизаторите ще се местят по колонии като тази на Марс.

 

Този проект представя Луната като място за бягство от материалистичния свят на Земята, тук хората живеят в балони, а не в къщи и могат да се носят с тях от едно място до друго.

 

Това е план за построяване на общности вътре в лунните кратери. Те са покрити със специални предпазни покривки, които ще предпазват живущите от астероиди, но също така ще представляват и телескоп.

The fifth project, Lunar Oasis, is based on a hypothetical scenario that takes place 140 years after man’s first landing on the moon in 2110. Лунният оазис е базиран на хипотетичен сценарии, който се развива 140 години напред във времето след като човек каца за първи път на Луната. Това е трета вълна на население и човешката цивилизация вече е готова да изгради градина.

 

Това е най-малкото място за живот, участвало в конкурса. Аеросферата се фокусира основно върху космическия туризъм и е предвидена за краткосрочно обитаване по време на пътуванията до Луната.

Това предложение обрисува 3000 жилища за бъдещите хора – обитатели на Луната. Въпросното населено място ще е отправна точка за постхуманистичната индустрия като копаенето на астероиди, както и междузвезден туризъм.