Как започва учебната година в условия на COVID-19?


Днес се открива новата учебна година. 2020/2021 г. ще бъде първата учебна година, която ще се отличи с особени мерки заради епидемията от COVID-19.

Учебните занятия започват присъствено с маски в общите помещения, но не и в клас.

Близо 2360 училища в цялата страна ще приемат над 717 000 ученици. Близо 59 000 деца ще са в първи клас тази година. Очаква се около 300 деца да изберат да се обучават дистанционно вкъщи по различни причини. Необичайно ще бъде и откриването на учебната година.

Тържества в двора на училищата днес ще има само за учениците в 1-ви, 5-и и 8-и клас. Ако 5-и клас не е новосформиран, тържествата отвън ще са само за 1-ви и 8-и клас. Останалите ученици ще влизат в стаите и там ще ги запознават с правилата за безопасност.

От Министерството на образованието въведоха два вида мерки за училищата: задължителни и препоръчителни.

Сред първите са дезинфекцията на училищата, дистанцията, носенето на маски, миенето на ръцете и уведомяването на родителите дали в училището има болно дете. Вторите пък всяко училище определя само.

Ето някои от мерките, които трябва да се спазват през тази учебна година:

– няколко различни входа, през които да влизат различните етапи (начален, прогимназиален и гимназиален) без учениците да взаимодействат помежду си

– температурата няма да се мери задължително на входа, защото ще забави влизането в час

– в класните стаи учениците няма да носят маски

– във всички общи части на училището (коридори, стол, тоалетни и учителска стая) всички ще носят маски

– началните учители няма да носят маски в клас

– учителите от горния етап ще са с маски или шлемове в час, защото влизат в различни класове

– някои училища ще се лишат от кабинетната система и учениците ще учат само в една стая

– в коридорите на училището децата ще се движат така, че отделните потоци да нямат контакт помежду си (движение само отдясно или коридор, разделен на две от ограничители)

– столът на училището ще е разделен с плексиглас на две (децата ще влизат от едната страна, ще взимат храна, ще сядат в обособен сектор, а после ще излизат от другата страна на помещението)

– където има възможност в началния етап класовете ще се разделят на две (на чин ще стои по едно дете)

– междучасията ще започват по различно време, за да не се струпват деца в общите помещения

– ще има класни стаи на открито

– ще се подготвят т. нар. „изолатори” в училищата, където децата със симптоми за около час ще изчакват родителите си (следващата крачка е преглед от личния лекар)

– задължително тестване на деца за COVID-19 няма да има, ако се наложат тестове на учители, те ще са за сметка на държавата.

Възприет е принцип отделните класове да не взаимодействат помежду си. Така, ако дете се разболее, в 14-дневна карантина ще излезе не цялото училище, а отделният клас.

При евентуално заболели учители и недостиг на кадри в училищата ще преподават и студенти.

Заради настояването на родители с промени в Закона за училищното образование беше решено ученик да има правото да се обучава в електронна среда вкъщи повече от 30 дни. Тези деца ще се обучават чрез виртуална класна стая като ще се изградят училища – центрове на дистанционно обучение. Там ще се създадат временни класове.

Учебната година започва присъствено като при необходимост в рамките на 24 часа ще се преминава към дистанционно обучение.

Още по темата:

БАБХ проверява кухненските блокове на детските заведения и училищата в страната

1/3 от училищата в страната нямат физкултурни салони