Какви са основните замърсители в затворените пространства?


Тъй като по-голяма част от хората живеят в градове, те прекарват по-голямата част от времето си на закрито. Когато не сме у дома, често ние работим, учим или се забавляваме, ние сме в затворено помещение. Като цяло 90% от нашето време е прекарано на закрито. Ето защо е от съществено значение да се гарантира комфортно, продуктивно и здравословно качество на околната среда в помещението, като следваме добри практики, които обръщат внимание на температурата, осветлението, шумовото замърсяване, правилната вентилация и качеството на въздуха, който дишаме. Последното е особено важно, тъй като противно на схващанията ни, замърсяването на въздуха е много по-високо на закрито, отколкото на открито.

Той не само може да причини дискомфорт и да повлияе на продуктивността, но би могъл да се превърне в потенциална заплаха за здравето на пътниците. Въздухът в затворените пространства може да съдържа широк спектър от въздушни и газообразни замърсители, включително летливи химикали, частици и биологични замърсители. Тези елементи са склонни да се проявяват в нашето непосредствено обкръжение, вградени в много строителни, довършителни или дори вещи от бита, които използваме ежедневно. Прекомерното излагане на тези фактори може да причини здравословни проблеми като астма, инфекции и интоксикация. Всъщност почти половината от всички респираторни заболявания са причинени или влошени от лошото качество на въздуха в помещенията.

Освен това някои от тези замърсители не могат да бъдат лесно открити и усетени от обитателите на дома, което ги излага на рискове за здравето. Ето защо е важно да научим за различните замърсители, които се отделят или генерират от повечето материали и продукти, които оформят пространствата, които обитаваме ежедневно. Ще проучим последствията от избора на някои от най-разпространените материали и ще представим някои „активни“ продукти като алтернативи, които дори биха могли да помогнат за подобряване на качеството на въздуха в помещението.

В много случаи замърсяването на въздуха е 100 пъти по-голямо на закрито, отколкото на открито. Това би ни накарало да разгледаме многобройните видове замърсители, които присъстват в ежедневието ни.

Какви са тези замърсители на въздуха и как се проявяват у дома?

Замърсителите на закрито са с различен размер и състав. Те могат да бъдат микроорганизми като гъбички и включват плесени, които се развиват по повърхности и могат да бъдат визуално идентифицирани като пенещи се оцветени структури. Те са склонни да растат във влажна, топла среда (ниво на влажност от 70% до 95%) и могат да бъдат открити в лошо проветриви помещения или мокри материали.

Други видове замърсители от микроорганизми са бактерии, които са едноклетъчни живи организми, които се намират навсякъде около нас, независимо дали са върху повърхности, във въздуха, праха или водата. Въпреки че повечето бактерии са безопасни, някои видове могат да бъдат вредни, особено за по-уязвимите. Има множество източници на бактерии – те могат да се внесат от самите обитатели (например чрез битови материали, внесени в дома) или от лошо поддържани вентилационни системи.

Някои биологични замърсители също могат да бъдат молекулярни като ендотоксини, които са молекулни комплекси, пренасяни от определени бактерии. Алергените също са замърсители от молекулен тип, които могат да идват от спори на плесени, насекоми, домашни любимци, гризачи и т. н.

Частиците, включително вируси и цветен прашец, представляват третата форма на замърсители на въздуха в закрити помещения. Те обикновено се въвеждат в дома от външни източници.

Вижте още:

6 полезни професионални съвета за интериорния дизайн на дома ви

Фън шуй съвети за хармоничен дом