Какво става като слееш традиционна майсторска изработка с дигитално моделиране?


Екип от дизайнери в Талин, Естония сляха традиционната майсторска изработка с дигиталното моделиране, за да създадат скулптурен павилион, който използва огъната с пара дървесина и компютърен дизайн. Грандиозното произведение на изкуство използва трудоемкия процес на ръчно огъване на дървения материал с пара, вместо чрез роботизирано производство. Идеята е да привлече вниманието към достойнствата на традиционното майсторство, липсващо в машиностроенето.

Проектантите построили Steampunk с помощта на цифрови модели, които са били приложени като холографски наслагвания по време на изграждането. Вместо да превежда проектите си в CNC код за роботизирана изработка, екипът е решил да използва хибриден подход и да изгради павилиона на ръка с помощта на холографски шаблон.

“Докато компютърното производство и роботиката предоставят на архитектите безпрецедентен контрол върху осъществяването на проектите им, нюансът и тънкостта, които обикновено се срещат в традиционните занаятчийски практики, отсъстват от артикулите на роботизирано производство, защото интуицията и разбирането на качествените аспекти на всеки един проект е трудно да се опише с детерминистичния и явен език на машините,” обясняват проектантите. “Ние се интересуваме от подходи за производство, които хибридизират аналоговата конструкция с прецизността и гъвкавостта на цифровите модели.”

Използвайки стандартизирани дъски от дървен материал от 100 на 10 мм, строителният екип опакова, запарва и след това огъва всяка дъска върху адаптивен кофраж, докато използва холографският модел като ориентир. След това усуканите дъски се сглобяват, за да създадат вид на оплетен 3D възел с размери около 8 метра ширина и 4,6 метра височина. Павилионът има четири обособени пространства с гледки към стария град на Талин, както и към Архитектурният музей.

Източник: www.inhabitat.com

Снимки: Peter Bennetts