Изделия от бетон и газобетон, тухли

ХАБАГ” ООД

Фирма „ХАБАГ” ООД е регистрирана като дружество с ограничена отговорност през 1993г., с предмет на дейност производство на строителни разтвори, бетонови изделия и елементи, земни работи и вертикална планировка. Фирмата е създадена от съмишленици с дългогодишен стаж в управленските структури на строежа на Автомагистрала „Хемус”. Основната мисия на създателите на предприятието е подсигуряване на: – строителни

Кареком

Евроогради от стоманобетонови пана, бетонови огради от сглобяеми оградни панели от производител на добри цени и качество — Кареком България. Произвежда, доставя, монтира, боядисва. Изгражда бетонови огради в цялата страна. Не се налага изграждане на бетонов пояс, поради което се спестяват много средства за изкоп, арматура, бетон.  

СТРОЙКОМ-2014 ДА ООД

Основната дейност на фирмата е производството на бетонови тухли. Няколко години по-късно, фирмата разширява дейността си и започва производството на тротоарни плочки, бордюри и облицовки.


Електронен магазин за тухли и газобетон

Електронен магазин за тухли и газобетон.При поръчка през електронния магазин получавате отстъпка до 6 % от цените в складовата ни база. Поддържаме постоянни наличности!

ДА КОНСУЛТ ЕООД

Строителен портал www.1kam1.com. Организатор на архитектурно-строителен форум BUILDINGSTYLE.  

МАКОС ООД

Макос ООД е част от Българо-Турско-Швейцарската корпорация ДИМА и е на българския пазар от 1992г. Дейностите ни обхващат добив и производство на строителни материали, международна и вътрешна търговия, вътрешен и международен транспорт и промишлено строителство. Производство на едрогабаритни бетонови и стоманенобетонни изделия.


ТЕКОМ АД

  Добавки за циментни бетони и разтвори, заместител на вар и пластификатор за варови разтвори, кофражни масла в т.ч. концентрат и обратна емулсия, полимерни грундови връзки, запечатки, хидроизолационни материали и други

ПОЛИБЕТ ООД

  Фирма Полибет ООД има сериозен опит в производството на облицовки и настилки, като на строителния пазар у нас е партньор на едни от водещите фирми в този бранш. През 2007 г фирмата закупува технология за производство на полистирол бетонови блокчета- PolyBet.

ЕКОСТРОЙ

Основният предмет на дейност на дружеството е: строителство, ремонт и поддържане на инженерната и техническата инфраструkтура, строителство и ремонт на сграден фонд, търговия със строителни материали, автотранспорт, производство на бетон, бетонови изделия и др.