Елeктро инсталации. Електрооборудване.

ЖО И ВЕН

  Официален дистрибутор на Schneider Electric.  Търговия на електроматериали – ключове и контакти. Официален дистрибутор на Makris – Германия: всички видове кабелни обувки, клеми, кабелни накрайници, кабелни превръзки.  

ЗАГАТА

Основната дейност на фирмата е търговия с осветителни тела, предхождана от проектиране на електроинсталации и осветление, съобразени с конкретен интериор, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

ТЕЛЕКОН-КО

Производство на електрически табла ниско напрежение, комплексни разпределителни уредби средно напрежение, системи за автоматично резервиране .


ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ ООД

Проектиране, произвеждане, модернизиране и сервизиз електроагрегати. Проектиране, изработване и сервиз на табла за автоматично, полуавтоматично и/или дистанционно управление и диагностика.

„ТЕКРА“ ЕООД

На 3-ти януари, 2018 г. в Търговския регистър, в партидата на Телетек ЕООД беше записано новото наименование на дружеството – „ТЕКРА“ ЕООД, което на латиница ще изписваме TEKRA. Ние сме частна търговска фирма, създадена през 1991 г. с основна дейност дистрибуция на продукти в сферата на сградните енергийни, информационни и алармени електроинсталации. ТЕКРА ЕООД е

ФИЛКАБ АД

Кабели и проводници. Апаратура за средно и високо напрежение. Кабелна апаратура и аксесоари. Производство на ел. табла.


СТИМАР ЕООД

Проектиране,изграждане и реконструкция на външни,вътрешни мълниезащитни инсталации,заземителни инсталации,защита от комутационни пренапрежения и др.

„Пи Ем Би“ЕООД

Аварийно и независимо електрозахранване – дизелгенератори и UPS системи.

БУЛ – МАРК ООД

Изграждане, ремонт, реконструкция и модернизация на електроенергийни обекти на  сгради  и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение. Фирмата произвежда електроразпределителни устройства – електрически табла и КТП.