Системи за видеонаблюдение и пожароизвестяване. Сигнално охранителна техника

ЕС ДЖИ ГРУП ООД

Ес Джи Груп е специализирана в сферата на изработка и реализация на интрериорни решения за търговските обекти, домове, офиси, обществени помещения, заведения, хотели и пр. пълно търговско оборудване и изграждане фискална система,софтуер и видеонаблюдение на обекта. гаранционно и след гаранционно обсужване и сервиз.

ДА КОНСУЛТ ЕООД

Строителен портал www.1kam1.com. Организатор на архитектурно-строителен форум BUILDINGSTYLE.  


СОЛТИ ЕООД

Противопожарна и сигнално-охранителна техника, евакуационно осветление, спринклерни и дренчерни инсталации

СИВ 90 ЕООД

Сервиз и продажба на пожарогасители.

СЕНСУС СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ ООД

Доставка, монтаж и изграждане на системи за TV наблюдение, пожароизвестяване, СОТ. Изработка на банкови трезори, граждански трезори, трезорни врати и др.


СИНХРОН С ООД

Проектиране и изграждане на системи за пожароизвестяване, пожарогасене, управление на сградна автоматика

РЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Проучване, проектиране и доставка на съоръжения, изграждане на системи за сигурност – пожароизвестителни инсталации, системи за видеонаблюдение и контрол, системи за контрол на достъп и присъствие

РАНИНА ООД

Проектиране, производство, изграждане и сервиз на цифрови видеодомофонни и видеонаблюдателни системи, системи за пожароизвестяване, сигнално-охранителни системи и др.