КЕВР намали скока на цената на тока


Комисията за енергийно и водно регулиране обяви решенията си за цените в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“, които влизат в сила от 1 юли 2019 г. за следващия едногодишен ценови период.
Решенията бяха оповестени от председателя на регулатора доц. Иван Иванов на брифинг, след приключване на закритото заседание на регулатора.

Средното увеличение на цената на електроенергията за битовите потребителите е 2,9%. Председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов уточни, че решението е взето днес. Отбеляза, че утвърдените цени са по-ниски в сравнение с приетите в доклада от 27 май. „Тогава беше предвидено среднопретегленото изменение да бъде 3,48%“, допълни Иванов.

„Най-важното, което предполагам интересува всички, е какви са измененията на крайните цени на електрическата енергията за битовите потребители, считано от 1 юли 2019 г. Изменението е както следва. За ЧЕЗ – 2,9%, за EVN – 2,97%, за ЕНЕРГО-ПРО – 2,8 %“, каза още председателят на КЕВР.

Агенция Кросс