Класираха фирмите за модернизация на жп линия Елин Пелин – Костенец


Днес в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите обяви решение за класиране на участниците по проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“.

Класирането на участниците за трите обособени позиции е, както следва:

По Обособена позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка от км 22+554 до км 42+200“

  1. ДЗЗД „ДЖЕН – ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН“

Участници в обединението:  „ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ“ АД; „ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ“ ООД

Комплексна оценка: 89,63

Предложена цена: 498 800 012,00 без ДДС

  1. ДЗЗД „ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ“

Участници в обединението: „САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА“ АД; Е.П.О.С – ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.; „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД

Комплексна оценка: 88,18

Предложена цена: 565 385 026.05 без ДДС

  1. „ТЕРНА“ АД

Комплексна оценка: 87,97

Предложена цена: 495 000 000.00 без ДДС

  1. КОНСОРЦИУМ „ЗСТ“

Участници в обединението: „ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ“ ЛТД; „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД

Комплексна оценка: 77,06

Предложена цена: 589 995 799.00 без ДДС

По Обособена позиция 2: „Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400“

  1. КОНСОРЦИУМ “САЛЧЕФ – ГИГАСТРОЙ“

Участници в обединението: „САЛЧЕФ“ АД; „САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ“ АД ; „ГИГАСТРОЙ“ ООД

Комплексна оценка: 95,66

Предложена цена: 126 395 882.27 без ДДС

  1. ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

Комплексна оценка: 85,03

Предложена цена: 120 307 125.64 без ДДС

По Обособена позиция 3: „Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598“

  1. КОНСОРЦИУМ „БУЛРЕЙЛ 2018“

Участници в обединението: „ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ“ ЛТД ; „ТРЕЙС – СОФИЯ“ ЕАД

Комплексна оценка: 82,21

Предложена цена: 283 803 656.72 без ДДС

  1. Консорциум „ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017“ ДЗЗД

Участници в обединението: „СТРАБАГ АГ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ; „СТРАБАГ СП.З.О.О. – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ; „ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ; „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД

Комплексна оценка: 80,61

Предложена цена: 394 525 074.05 без ДДС

  1. ОБЕДИНЕНИЕ „КОМСА – ГЕОСТРОЙ“

Участници в обединението: . „COMSA“ S.A.U; „ГЕОСТРОЙ“АД

Комплексна оценка: 68,94

Предложена цена: 415 671 935.78 без ДДС

Проект „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин – Костенец“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове. В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на месец февруари 2019 г.

Преди дни беше подписан договор за изграждане на тягова подстанция Казичене, която също е част от проекта Елин Пелин – Костенец. Изпълнител е обединение “ТПС“ ДЗЗД, което включва „ВДХ“ АД и „Еврометал строй-В“ ООД, а срокът за приключване на дейностите е до 27 месеца.