Кой ще обновява фасадата на сградата на “Московска” 33?

Предстои цялостно обновяване на фасадата на сградата на Столична община по Програма „Красива България“


фасадата

Кметът на Столична община Йорданка Фандъкова сключи споразумение за финансиране „Проектното предложение за обновяване на елементите на фасадата на централната административна сграда на Столична община“ с Министерство на труда и социалната политика по одобреното.

Дейностите по почистване и обновяване на фасадата ще бъдат изпълнени по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика.

Сградата на ул. “Московска“ 33 е с висока обществената значимост и е културна и архитектурна ценност.

Освен укрепването на елементите се предвижда цялостно почистване и освежаване на фасадата, премахване на климатичните инсталации от нея с изглед от ул. „Московска“ и ул. „Париж“.

Кой ще обновява сградната фасада на “Московска” 33 ще стане ясно след предстоящото провеждане на процедура за избор на изпълнител. Поради това от общината все още нямат и информация колко точно ще струва ремонтът.

Обновяването на фасадата ще бъде извършено и в унисон с новоприетата Наредба за градската среда, която цели подобряване на облика на градските пространства, архитектурни елементи и сгради в столицата.

Вижте още: