Конкурс на ЕП за пленарната сграда в Брюксел


Европейският парламент стартира архитектурен конкурс с цел да избере най-добрата концепция за пленарната си сграда в Брюксел – сградата на Paul Henri Spaak. Конкурсът ще бъде организиран в две фази, първа фаза – покана за кандидатстване и втора фаза на разработване на концептуални предложения от 25 кандидати, избрани след първата фаза.

Конкурсът стартира чрез Официален вестник на ЕС, а документацията може да бъде намерена на следните уебсайтове:

За обявата: ТУК и ТУК
За документацията: ТУК

Според Финансовия регламент 2018/1046 и тръжните документи един от критериите за подбор е участниците да бъдат част от страните от ЕС-28 и / или страна по споразумението на СТО за GPA относно обществените поръчки.

Източник: САБ