Концесионирането във ВиК отрасъла не стои на дневен ред


Ясно разписани права и задължения, ясна регламентация по отношение на собственост, планиране, изграждане и експлоатация на инфраструктурата, начин на финансиране, повишаване на ефективността на услугата, така че тя да е достъпна като качество и количество предвижда нов Закон за водоснабдяването и канализацията.

Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в дискусията на тема „За устойчиво развитие на ВиК сектора и достойни работни заплати на работниците и служителите“.

Николай Нанков подчерта, че в новия закон се предвижда собствеността и управлението на активите да бъдат ясно аргументирани, като темата за концесиониране в отрасъла не стои на дневен ред.

Предвижда се и специален раздел с конкретни разпоредби за по-опростена процедура за регулиране качеството на услугата при максимална защита на обществения интерес и неотменим праг на социална поносимост, който е 2,5% от средномесечния доход на домакинствата в една област. Възможен вариант е и разделянето на регулаторния орган.

Създаването на предвидими финансови потоци е друг елемент, който се предвижда да залегне в законопроекта. Един от възможните варианти е въвеждането на фиксиран компонент в цената на предоставяната ВиК услуга. В момента тя се формира на база разходите за доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Ще се обсъждат варианти за служебно изменение на цената при промяна на някои структуроопределящи компоненти като минимална работна заплата, цена на електроенергията, на доставната вода и др.

Пред медии заместник-министърът коментира, че в новия закон за ВиК се предвижда да бъдат включени и водни помощи като част от раздела за социалния аспект на услугата.

В законопроекта ще бъде включено също и развитието на човешките ресурси в отрасъла чрез регламентиране на възможности за повишаване на квалификацията на работниците и служителите.

Нов Закон за водоснабдяването и канализацията няма да е панацея, но ще реши голяма част от проблемите в отрасъла, като ги постави на обективна основа. Очаква се той да уреди по по-добър начин обществените отношения в него, така че да се постигне баланс в отношенията между потребителите на услугата и доставчика.

Наред с глобалната визия за стабилност на отрасъла, с новия Закон за ВиК се  поставят няколко основни цели. Чрез въвеждането на нови разпоредби трябва да се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, ефективност на предоставяните ВиК услуги и социална поносимост на цените, коментира още регионалният заместник-министър.

Концепцията за нов Закон за ВиК вече е разработена. През следващата седмица ще бъде сформирана работна група, която да работи по конкретни текстове на нормативния акт. Очаква се те да бъдат готови и подложени на обществена дискусия през есента и предложени на Народното събрание в края на годината.

В отговор на въпрос от медии за ситуацията в страната след падналите обилни валежи зам.-министър Нанков коментира, че нивата на стопанисваните от държавните оператори девет язовира за питейно-битово водоснабдяване се поддържат в съответствие с указанията на МОСВ и речните легла в разстояние на 500 м от язовирите са почистени.

Още през нощта е започнало разчистването на паднала земна маса по пътя Пловдив – Смолян. По-голяма част от нея вече е отстранена от платното, работата продължава. Движението се извършва безпрепятствено. Заради преливане на р. Янтра и увреждане на мост е ограничено движението по пътя Горна Оряховица – Първомайци. Очаква се да бъде отворен за движение до няколко часа, като в момента има обходен маршрут.

Дежурни екипи са в 24-часов режим на работа и при необходимост могат да съдействат за предотвратяване на щети и по общинска инфраструктура.