„Красива България“ финансира проект на ТУ – Габрово

Общината също очаква финансиране на 12 проекта


университет проект

УС на програмата „Красива България“ е одобрил проект на Технически университет – Габрово за благоустрояване на територията до Учебен корпус 1.

Общата стойност на проекта е 342 982 лв.

Безвъзмездната субсидия е 119 975 лв., а останалите средства са от университетския бюджет.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат площ от 10 декара между учебни корпуси 1 и 5. Предвидено е обновяване на паркинг зоната. Прилежащата алейна мрежа ще бъде основно рехабилитирана с нови настилки, тротоари и стъпала.

Включено е парково обзавеждане с пейки, пикник маси, велосипедни стойки и съдове за отпадъци. Планирани са затревяване и засаждане на дървесни и храстови видове, монтиране на LED осветители, видеонаблюдение и поливна система, които сега липсват. Срокът за изпълнение е до края на месец ноември 2021 година.

Междувременно стана ясно, че Община Габрово също очаква финансиране на 12 проекта по националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на Министерството на околната среда и водите. Десет от проектните предложенията са за селата и две – за града.

Общата стойност на подадените заявления е 119 932.20 лв, а заложените цели – изграждане на зони за отдих, почистване и облагородяване на общински терени.

Предложени са кътове за отдих в селата Армените, Враниловци, Гъбене, Дебел дял, Драгановци, Златевци, Райновци, Чарково, Яворец и Янковци. Включено е обновяване на съществуваща детска площадка и кът за отдих на ул. „Свищовска“ в Габрово.

За всеки от класираните обекти ще бъдат предоставени средства до 10 000 лв, като дейностите разчитат и на доброволния труд на гражданите.

В рамките на кампанията за финансиране на обща стойност 19 414.61 лв кандидатстват и местни детски и учебни заведения. Те ще могат да получат до 5 000 лв, за да реализират своите инициативи. В целите на всеки проект са заложени дейности за повишаване на екологичната култура и самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у хората.

Очаква се одобрените проекти да бъдат обявени до края на месец февруари.