Виж 1към1

Стъклен ресторант в Драма (Гърция) е отличникът на прогресивната архитектура

Прочети още

КС отхвърли спорните текстове в ЗУТ за изграждане на публична инфраструктура

Кюстендил Каваците ЗУТ

Конституционният съд (КС) отхвърли като противоконституционни двете спорни разпоредби в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които задължават инвеститорите да осигуряват необходимата публична инфраструктура около обектите си.

Става дума за чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ.

Двата текста влязоха за разглеждане в Народното събрание между първо и второ четене на ЗУТ в началото на годината. Тогава Камарата на архитектите в България (КАБ) възрази остро срещу тях, като сезира президента Румен Радев, който наложи вето. Въпреки това промените бяха приети в края на 44-то Народно събрание. През юни те бяха оспорени в Конституционния съд от омбудсмана Диана Ковачева, която КАБ и другите браншови организации в сектора сезираха.

Първата обявена за противоконституционна разпоредба от ЗУТ – чл. 148, въвежда изискването разрешенията за строеж да се издават само при приложена улична регулация.

В този случай е задължително земята под основната улица към обекта да бъде общинска собственост. За тази цел е необходимо да са приключили процедурите по отчуждаване на частните имоти, върху които ще се изграждат улиците. Това означава, че бизнесът и частните собственици ще бъдат принудени да изкупуват частите от имоти, попадащи в уличната регулация с цел предоставянето им на общината, както и да инвестират в изграждането на прилежащата инфраструктура, което по принцип е ангажимент на общинската администрация. 

От Конституционният съд напомнят, че срокът за започване на отчуждителните процедури за имотите, определени в подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура, е 10 години от влизането в сила на съответния план. В решението на КС пише:

Прилагането на уличната регулация е изцяло задължение на общината, като срещу бездействието й собствениците на засегнатите имоти не могат да предприемат никакви мерки. Те не могат да извършват самостоятелно и действия за прилагането на тази регулация, защото никъде в закона не е предвидена такава възможност.

Касационният съд отмени и спорния чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ.

В чл. 178, ал. 3, т. 5 от ЗУТ, който КС също отменя, е предвидено строежите да не се въвеждат в експлоатация, ако „не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен/урегулиран поземлен имот“.

Според бранша по този начин общината прехвърля задълженията си по осигуряване на необходимата инфраструктура върху инвеститорите.

“Въвеждането на тези ограничения блокират привличането на инвестиции и развитието на населените места. Възможен резултат е поставяне в безизходица на дребните собственици в полза на предприемачи с по-голям финансов ресурс“, смятат от КАБ.

Според архитектите обаче новите разпоредби превръщат собствениците на имоти в заложници на бездействието на общинските власти. От тази гледна точка, забраната не решава проблема с транспортната инфраструктура в урбанизираните територии, а го задълбочава.

Конституционният съд намира, че двете разпоредби по ЗУТ нарушават принципите на правовата държава за гарантиране и неприкосновеност на частната собственост, поради което ги обявява за противоконституционни.

Харесайте страницата ни във Facebook – най-интересното предстои!
ЗУТ 27.10.2021

МРРБ: Промените в ЗУТ ще улеснят гражданите, инвеститорите и общините

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова запозна омбудсмана на Република България Диана Ковачева с подготвяни от ведомството промени […]

Прочети още
строителството 01.07.2021

КАБ внесе в МРРБ предложения за промени в ЗУТ

От Камарата на архитектите в България (КАБ) поискаха МРРБ да преразгледа последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) […]

Прочети още