МАКОС ООД


Макос ООД е част от Българо-Турско-Швейцарската корпорация ДИМА и е на българския пазар от 1992г. Дейностите ни обхващат добив и производство на строителни материали, международна и вътрешна търговия, вътрешен и международен транспорт и промишлено строителство. Производство на едрогабаритни бетонови и стоманенобетонни изделия.

Адрес: 6300, град Хасково бул. Съединение No 18, ет. 2
Телефон: 0888566526
e-mail: makosood@abv.bg