Механизирано подновяване на железен път


Поръчката включва изпълнението на следните дейности:
•изготвяне на раб.проект
•изпълнение на СМР,съгл.одобрения от Експертен технически съвет на възлож. раб.проект
Основни ремонтни дейности:
-Демонтаж на стар и полагане на нов железен път
-Пресяване на баластова призма
-Баластиране и нивелации
-СМР по съществуващи съоръжения:малки съоръжения-водостоци,жп прелез на км 90+610,мост на км 89+290
-Направа на безнаставов релсов път и неутрализация
-Довършителни работи по железния път
-Преустройство на контактна мрежа
-Опазване и възстановяване на действащите кабели за ОТ и телекомуникации

Всичко за обществената поръчка