Месечната инфлация от 0,5% и забавяне на годишната до 0,1% през декември


През декември 2020 г. месечната инфлация в България се повишава с 0,5%, докато годишната инфлация се забавя до едва 0,1%, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на потребителските цени (CPI) се повишава с 0,5% спрямо ноември, когато нарасна с 0,1%. Това увеличение на месечната инфлация е в резултат на скок на цените за развлечения и култура и нарастване на транспортните цени при слабо намаление на цените на хранителни продукти и спад на тези за облекло и обувки.

На годишна база потребителската инфлация се забави рязко през декември до едва 0,1% от 0,4% през ноември, отбелязвайки най-слаб растеж от края на 2016 г.

Средногодишната инфлация за периода от януари до декември 2020 г. нараства с 1,7% спрямо периода от януари до декември 2019 г.

През декември намаление с 0,2% спрямо предходния месец регистрират цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите се понижават с 0,1%. В същото време цените на облекло и обувки бележат спад с 1,7% спрямо месец по-рано, докато цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива остават на равнището от предходния месец.

Намаление с 0,2% има при цените за жилищно оборудване, домакински уреди и принадлежности, а в здравеопазването с 0,1%. Транспортните цени се повишават през декември с 1,2% спрямо ноември, докато цените за развлечение и култура бележат ръст от 9,5%.

Цените на съобщенията и за ресторанти и хотели бележат през декември увеличения с 0,1%, а тези за образование намаляват с 0,1%, отчита още НСИ.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през декември също нараства с 0,5% на месечна база, докато хармонизираната потребителска инфлация на годишна база (спрямо декември 2019 г.) се забавя до 0,0% от 0,3% месец по-рано и след като в началото на 2020 г. тя беше над 3%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

 

Вижте още:

Подем на индустриалното производство в ЕС, стагнация в България

ЕС отпуска 11,5 млн. евро за суперкомпютри от световна класа в България