МФИ ДЖОБС стана член най-голямата международна мрежа от микрофинансиращи дружества


Микрофинансираща институция „ДЖОБС” стана член на най-голямата международна мрежа от микрофинансиращи дружества – Microfinance Centre (MFC).

Така дъщерното дружество на Българската банка за развитие ще има възможност да използва ноу-хау на над 70 организации, опериращи в сферата на микрофинансирането, както и да тества нови подходи за подобряване на финансовите си услуги.

Чрез опита на партньорите си в мрежата МФИ „ДЖОБС” ще има възможност да подобри опита си в дигитализирането на кредитния процес, обучението на потенциални и текущи клиенти относно различните финансови инструменти, както и в имплементирането на разработения Кодекс за добри практики.

МФИ ДЖОБС е създадена през 2010 г. като част от Групата на Българската банка за развитие с основна цел да улеснява достъпа до дългосрочно финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, хората на свободна практика, занаятчиите и други, създаващи работни места и продукти с добавена стойност. Създаването на тази институция към ББР дава възможност натрупаният ресурс от 6 млн. долара по Програмата JOBS, чийто програмен срок е изтекъл в края на 2009 г., да бъде използван дългосрочно на револвиращ принцип.

От стартирането на своята дейност до момента дружеството е подкрепило над 512 малки и микропредприемачи да осъществят проектите си, отпускайки заеми за над 43 млн. лв. Всяка пета от подкрепените фирми е новосъздадена. Основните му усилия са съсредоточени в секторите производство, иновации и търговия и за запазване на работни места. До момента програмата за подпомагане на фирми, пострадали от пандемията COVID-19 са отпуснати над 70 кредита за повече от 3 млн. лв.

Вижте още:

Готвят ново орязване на градския транспорт в София

“Автомагистрали” назначи 102 нови ръководители на проекти