Строителството на Народното събрание

Идеята била сградата да може да се използва и за обществени развлечения - концерти, театър и други


автор: Антония Абрашева

За Независимостта на България днес ще се говори много, но малко се знае за строителството на сградата, където се коват независимите закони на държавата – спазвани и уважавани или подминавани и заобикаляни.

Народното събрание в София е една от първите обществени сгради, построени след Освобождението.

3

Сградата на Народното събрание, около 1890 г. Източник: Стара София

Правителственото решение за построяване на сегашната сграда на Народното събрание е взето на 4 февруари 1884, като по това време министър-председател е Петко Каравелов. Идеята била сградата да може да се използва и за обществени развлечения – концерти, театър и други.

4

Петко Каравелов

Създател на първия и основен проект е изработен от Константин Йованович, австрийски архитект с български корени. Баща му, родом от Враца, е бил управител на Кралския двор в Белград. Константин Йованович завършва класическа гимназия във Виена, а през 1870 г. — архитектура като отличник на Политехниката на Цюрих.

4

арх. Константин Йованович

През 1879 г. е поканен от министър-председателя Петко Каравелов да изработи план за възобновяването на София и изработване проект на княжеския дворец. Пристига в България през 1880 г. За няколко години проектира сградите на Първа софийска мъжка гимназия, първата сграда на Висшето училище (сегашната сграда на Факултета по журналистика) в София и сградата на гимназия в Лом. По-късно става автор на проекта на Сръбската скупщина (1891-1892 г.) в Белград, храма Свети Сава (Белград), както и на възстановената родна къща на Караджорджевичите в Топола.

1

Гравюра от 1885 г. Източник: Стара София

Основният камък на сградата на Народното събрание е положен на 4 юни 1884, а сградата е тържествено осветена на 25 ноември същата година. През 1896-1899 година е построено двуетажно разширение от северната страна по проект на архитект Йордан Миланов.

Новопровъзгласеният цар Фердинанд пристига на откриването на първата редовна сесия на XIV Обикновено Народно събрание след обявяването на българската Независимост, 1908 г.

Новопровъзгласеният цар Фердинанд пристига на откриването на първата редовна сесия на XIV Обикновено Народно събрание след обявяването на българската Независимост, 1908 г. Източник: Стара София

1

Цар Фердинанд произнася тронното слово пред народните представители Източник: Стара София

3

Интериор, около 1910 г. Източник: Стара София

4

Интериор, около 1910 г. Източник: Стара София

През 1925 година е добавено и последното триетажно северно разширение по проект на архитект Пенчо Койчев, което и днес гледа към площад „Александър Невски“.

2

Строежът на разширението от 1925 г. Източник: Стара София

1

Народното събрание, 1926 г. Източник: Стара София

Сградата на парламента заема централно положение в композицията на площад „Народно събрание“. Стилът й е неоренесанс, като на фронтона е изписан девизът „Съединението прави силата“, част и от националния герб на България.

4

 

Сградата е исторически, архитектурен и художествен паметник на културата от национално значение.

2

Тронно слово на цар Борис, 1937 г. Източник: Стара София

3

Министър-председателят Богдан Филов в Народното събрание. Източник: Стара София