Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Млади архитекти впечатляват с ефектни проекти на сгради

Впечатляващи обществени сгради за образование и здравеопазване представиха дипломантите на специалност „Архитектура“ на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.

С три пълни шестици приключи защитата на дипломните проекти на студентите от Випуск 2021. Проектите на на дипломантите Десислава Димитрова, Чавдар Бакърджиев и Денислав Ангелов се отличиха с иновативни решения, функционалност и ефектни образи и обеми на сградите.

Проект за създаване на Център за цифрови иновации, специализиран в областта на изкуствения интелект представи дипломантът Десислава Димитрова.

Архитектурното решение формулира нов обем на мястото на доскоро съществуваща стоманобетонна конструкция към изцяло нова сграда. Проектът се разгръща върху реален терен под Франгенското плато във Варна. Десислава предлага впечатляващо решение за Иновационния център – с красива и функционална фасада. Специален акцент е плетеница от стилизирани невронни мрежи, с които дипломантът прави препратка както към изкуствения интелект, така и към изкуството, науката, бизнеса и технологиите. Проектът съчетава богатство от работни и образователни пространства със зони за рекреация. Журито оцени не само предложените форми, но и ефектния образ на сградите. 

Другият отличен дипломен проект представя най-сложния вид обществени сгради – за здравеопазване. Той е на Денислав Ангелов.

Денислав презентира дентална клиника, в която са съобразени всички изисквания и медицински стандарти, а заедно с това присъстват изчистени, елегантни и модерни съвременни форми и обеми на сградите. “Фасадата е като дантела, в която екстериора и интериора взаимно се допълват”, бе коментарът от гостите на публичната защита. Научни ръководители на двата отличени проекта са д-р арх. Радост Райновска и ас. арх. Боряна Ножарова.

Третата пълна шестица бе за архитектурното решение на жилищен комплекс, предложен от Чавдар Бакърджиев.

Проектът е върху терен в местност “Боровец Юг” и е част от предвиденото в Общия устройствен план на Варна разширяване на южната част на града с жилищни територии.

Държавната изпитна комисия бе председателствана от чл.-кор. проф. д.арх.н. арх. Атанас Ковачев – ръководител на катедра “Архитектура и урбанистика” на университета. Сред членовете на журито бяха председателите на регионалните колегии на Съюза на архитектите във Варна – арх. Николай Рачински и на Камарата на архитектите – регионална колегия Варна – арх. Марин Велчев, както и преподавателите проф. д-р арх. Александър Слаев и доц. д-р арх. Пламен Петров.

„Стремежът на катедра “Архитектура и урбанистика” е дипломантите да работят върху реални терени и ситуации. Така в рамките на дипломните си проекти те правят изследвания и анализи на прилежащата територия, на съществуващите сгради, на транспортната достъпност, ценността на средата, съобразяват проектите си с розата на ветровете, със слънцестоенето и засенчването“, разказа доц. д-р арх. Жечка Илиева – зам.-декан на Архитектурния факултет на университета.

Вижте още: