Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

На Витоша правят „Зелена класна стая“ на открито

класна стая на открито

Създават „Зелена класна стая на открито“ на Витоша, в непосредствена близост до Музея на мечката. Инициативата ще се реализира от доброволци – служители на банка и финансова институция за картови разплащания в партньорство с Дирекцията на Природен парк „Витоша“.

Зелената класна стая ще се изгради като амфитеатрален кът за учене и празненства. Ще оформи креативно пространство, което да даде възможност за иновативен образователен подход. А наред с това – и за забавление на различни групи деца, които посещават редовно планината.

Класната стая на открито е част от проект за възстановяване и допълване на парковата инфраструктура по туристически маршрут Музей на мечката – м. Дендрариума в Природен парк „Витоша“ на двете компании.

Вторият етап на проекта предвижда изграждането на свързваща алея между „Зелената класна стая“ и местността Дендрариума. Целта е посетителите да могат да се придвижват безопасно в гората между двата обекта. Без да е необходимо това да става по главната пътна артерия.

„Един от приоритетите в дейността на Дирекцията на Природен парк „Витоша“ е работата с подрастващите с цел изграждане на екологично съзнание, възпитаване на любов и уважение към природата и обогатяване на техните знания за околната среда. С проекта, който предстои да реализираме съвместно с Пощенска банка и Mastercard, ще надградим възможностите за провеждане на образователни мероприятия на територията на Парка. Чрез обособяването на „Зелена класна стая на открито“ ще осигурим по-добър пряк контакт на децата с природата, като им предложим занимателни образователни мероприятия. Едновременно с това ще възстановим и облагородим връзката между Музея на мечката и м. Дендрариума – два от добре познатите и обичани от туристите обекти на Витоша“. Това каза д-р инж. Анна Петракиева, директор на ДПП „Витоша“.

снимка: ДПП „Витоша“

Вижте още: