Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Над 20 главни архитекти в България са възпитаници на ВСУ

ВСУ

текст: Димитър Щерев / снимки: ВСУ „Черноризец Храбър“

Повече от 20 са главните архитекти, възпитаници на Архитектурния факултет във ВСУ „Черноризец Храбър“, които работят в общинските администрации в Североизточна България. Това е отличен атестат за високото качество на обучение и професионалната реализацията на възпитаниците на факултета, съобщи арх. Марин Велчев – председател на Камарата на архитектите в България – РК Варна.

Само за последните две години 18 възпитаници от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ на Варненския свободен университет са новоприети членове, получили проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – РК Варна, допълни инж. Снежана Милева – председател на браншовата организация в морската столица. Данните бяха изнесени по време на подписването на рамков договор за сътрудничество между ВСУ „Черноризец Храбър“, КАБ – РК Варна и КИИП – РК Варна.

Архитектурният факултет работи в тясно сътрудничество с двете браншовите организации и има пълната им подкрепа в инициативи на катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ и на катедра „Архитектура и урбанистика“.

Проф. д-р Петър Христов, ректор на  ВСУ „Черноризец Храбър“, коментира необходимостта от тясна връзка с професионалните организации. Двете камари са от изключително значение за професионалната реализация на завършващите студенти. Тази връзка е насочена не само към включването на експертите от практиката в образователния процес, но и участието на студентите в реална работна среда – част от иновативния проект на университета „Образование в партньорство“.

Страните се договориха да си сътрудничат по основни приоритети.

Те са свързани с разширяването на контактите между университета и бизнеса в сферата на образованието, научната и развойна дейност. И в областта на обмяната на опит и споделянето на ресурси в областта на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

ВСУ

Университетът и браншовите организации ще обединят усилията за организирането и провеждането на съвместни практически занятия, практики и стажове във фирми – членове на РК на КАБ и КИИП във Варна. На научно-практически семинари, следдипломни квалификации и др. инициативи в сферата на архитектурата, строителното инженерство и пожарната безопасност. Ще бъдат разширени възможностите за практическо обучение нвъв водещи проектантски и строителни фирми по програмата „Образование в партньорство“.

Професионалните камари ще окажат съдействие за осигуряване на стипендии и заплащане на семестриалните такси на студенти с отлични учебни постижения от проектантски бюра, членове на колегиите във Варна. От своя страна Университетът ще предложи възможности за повишаване квалификацията на членове на Регионалните колегии на КАБ и КИИП. А също и участие в съвместни образователни, изследователски и научно-приложни проекти.

2021 г. е юбилейна година за специалност “Строителство на сгради и съоръжения”. Навършват се 25 години от началото на обучението по специалността във Варненския свободен университет. През 2022 г. пък ще се отбележат 20 години от първия випуск на специалност “Архитектура”.

Вижте още: