Над 95% от комините в сградите се изпълняват с вентилационни тела, а не с коминни системи


Явор Кубатов, представляващ интересите на Schiedel GmbH&Co.KG за България, повдига някои много наболели въпроси отнасящи се до пожарната безопасност, използването на комини не по предназначение и др. Запознайте се с какви са законовите нормативи, какви нарушения се допускат най-често и на каква регулация подлежат те.

Кой и защо разрешава издаването на Акт 16 и пускането в експлоатация на сгради, в които няма изградени пожаробезопасни и енергоефективни коминни системи?

В зависимост от категорията на сградата, въвеждането в експлоатация се извършва от общински или държавни органи. Що се касае до пожаробезопасността на комините в сградите, за правилното им изгражда не с подходящи продукти и системи отговаря ДНСК през надзорните фирми и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, отдел „Държавен контрол“.

Измамени ли се оказват купувачите на имоти, които броят солидни суми за жилище, в което не могат да монтират камина поради липса на комин? Чести ли са тези случаи и как собствениците могат да решат проблема?

Тук първо трябва да се знае, че в България сградите, изградени с пожаробезопасни коминни системи през последните 8 години, са проектирани и изградени от фирма „Артекс“, София. Има и още няколко такива сгради в държавата.

В този смисъл при всички останали случаи купувачите са си закупили жилища със скрит дефект.

Въпреки, че в България електроенергията е със сравнително ниска цена, което предразполага хората да се отопляват основно на ток. Комфортът и уютът, който се създават във всяко едно жилище, независимо дали е еднофамилно или многофамилно, при отопление с екологични горива, като пелети и газ, се предпочитат все повече.

Предлагат се много модерни камини и горивни камери, които позволяват изграждането на локални отоплителни инсталации. Освен добре отоплено

жилище, всеки новодомец би искал да създаде и уют в дома си, т.е. горивните камери се използват освен за отопление и за един по-приветлив и уютен дом. При всички тези случаи е необходимо в сградите да има пожаробезопасен и енергоефективен комин, съобразен с вида и мощността на горивната камера.

Над 95% от комините в сградите се изпълняват с вентилационни тела, а не с коминни системи, което е пожароопасно и енергонеефективно, защото размерът на сечението на комина не е съобразено с уреда, който ще се включи в него, и по този начин тягата за отвеждането на димните газове е или прекалено малка, или прекалено голяма, определя самия горивен процес и работата на уреда, като значително влошава неговия коефициент на полезно действие.

В този случай смятам, че купувачите могат да се чувстват измамени, че са закупили жилище с комин само по документи.

 

Защо се допуска масовата практика въздуховодите в сградите (блокове и кооперации) да бъдат ползвани за комини? Колко инвестиция изисква една качествена и надеждна коминна система?

Основните причина са, че контролните органи и приемателните комисии приемат сградите само по документи. Поради недобрата информираност на самите контролни органи, както става ясно от писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, дирекция „Технически правила и норми“, с изх. No 70-00-754 от 28.09.2016 г., до г-жа Милка Гечева – началник на

дирекция за национален и строителен контрол и г-н Мирослав Йорданов – председател на управителния съвет на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, се дава предложение за провеждане на обучение на персонала на производители и вносители на бетонни коминни тела и фирми, извършващи строителен надзор във връзка с декларации за експлоатационни показатели за строителни продукти, влагани в строежите на Република България.

Във връзка с това министерството предлага поредица от обучения, които да обхванат архитекти, ОВ инженери и надзорни фирми като контролни органи по проблемите, свързани с оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на бетонни коминни тела и изискванията за тяхното влагане в строежите съгласно Наредба No Рд-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Инвестицията за пожаробезопасна и енергоефективна коминна система, изработена от техническа керамика, а не от обикновена или шамотна такава, спрямо квадратурите на един имот варира между 1,5 и 3,0 евро/кв.м за жилища от 65 до 150 кв.м.

 

Какви са рисковете, ако отоплителни уреди, като камини и печки на пелети или твърдо гориво, бъдат свързани с въздуховодите, а не към истинско коминно тяло – система?

По отношение на коминно тяло – система, първо много ясно и категорично всеки професионалист в бранша трябва да различава коминно тяло – система от вентилационни тела.

Над 95% от хората наричат вентилационните тела комини, но това не ги прави комини, а си остават вентилационни.

Основната разлика между вентилационни и коминни тела и системи е, че трябва да издържат на високи температури без да се напукват и разрушават. Трябва да издържат на проникване на влага и конденз, което води до разрушаване и изпускане на димни газове през комина. При всеки горивен процес заедно с димните газове се отделят и водни пари, които разрушават комина и се образува конденз.

Всеки комин трябва да е пожароустойчив и да не се напуква. Тъй като коминът преминава през няколко етажа, трябва да е пожароустойчив и в случай на пожар да не позволява преминаването на димни газове и пламъци на по-горен етаж.

По-конкретно професионалистите в бранша трябва да знаят, че в нормативната уредба са заложени и конкретни изисквания към комините на сградите. Същите

следва да отговарят на изискванията на БДС EN 13501-2 „Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации“.

 

Какво трябва да се промени, за да се решат тези проблеми?

От една страна, най-вече държавата, в лицето на нейните контролни органи, да защити купувачите на жилища. Не трябва да се позволява изграждане и пускане в експлоатация на сгради с пожароопасни и неенергоефективни коминни системи.

Второто най-важно нещо са проектирането, изграждането и приемането от приемателните комисии да не се случва само по документи на хартия, а реално.

Искам да използвам възможността да благодаря на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, отдел „Държавен контрол“ за професионалното и отговорно отношение към осигуряване на пожаробезопасността на сградите.

Смятам, че всички професионалисти в бранша, ОВ инженери и архитекти, тяхната професионална етика и професионализъм изисква, когато имат задание от даден инвеститор, да предложат най-правилните, работещи и гарантирани

решения, а не просто да направят проект, който да получи строително разрешително, а след това инвеститорът да импровизира и да изгражда което както намери за добре.

 

Източник: в-к  „Строителсто имоти“, интервю на Елвира ГЕНОВА