Намаляват жилищата въведени в експлоатация


Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 1 944 . Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 51 по-малко, или с 10.1%, а жилищата в тях намаляват със 73, или с 3.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна конструкция са 71.6%, с тухлена – 25.1%, с друга – 2.9%, и с
панелна – 0.4%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации (20.3%). През третото тримесечие на 2018 г. в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив – 77 сгради с 239 жилища, и Бургас – 68 сгради с 543 жилища.

 

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (43.3%), следват тези с три стаи (27.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.9%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на
2018 г. е 162.7 хил. кв. м, или с 4.5% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., докато жилищната площ се увеличава с 3.5% и достига 107.6 хил. кв. метра (фиг. 4).

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.4 кв. м през третото тримесечие на 2017 г. на 83.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе – 189.5 кв. м, и Благоевград – 134.0 кв. м, а най-малка – в областите Разград – 40.0 кв. м, и Бургас – 67.9 кв. метра.

 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2018 година

 

Области Въведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища – бр.   Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища – кв. м
сгради жилища   общо жилищна площ спомагателна площ площ на кухните
Общо за страната 454 1944 162669 107639 43279 11751
Благоевград 1 1 134 101 27 6
Бургас 68 543 36860 22684 11029 3147
Варна 91 559 45893 33914 10644 1335
Велико Търново 22 32 2731 1695 719 317
Видин
Враца 6 14 1127 699 251 177
Габрово 3 3 365 197 133 35
Добрич 16 19 2315 1426 608 281
Кърджали 13 83 8667 3915 3462 1290
Кюстендил 13 22 1637 1265 119 253
Ловеч 8 10 1074 675 277 122
Монтана 3 5 622 291 274 57
Пазарджик 13 38 4075 2241 1491 343
Перник 9 9 973 688 164 121
Плевен 10 23 2189 1289 616 284
Пловдив 77 239 23744 16808 5085 1851
Разград 1 1 40 26 14
Русе 11 11 2085 1329 608 148
Силистра
Сливен 11 36 2975 1895 906 174
Смолян 1 1 113 76 27 10
София 27 38 4135 2569 1189 377
София (столица) 16 85 7233 4947 2240 46
Стара Загора 6 36 3159 2177 507 475
Търговище 1 17 1235 738 497
Хасково 14 63 4749 3209 984 556
Шумен 3 33 2487 1503 844 140
Ямбол 10 23 2052 1282 564 206
 
1 Предварителни данни.

 

Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата

(Брой)
2016 2017 20181
І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. І трим. ІІ трим. ІІІ трим. ІV трим. І трим. ІІ трим. ІIІ трим.
Общо 541 519 476 625 462 584 505 654 565 573 454
Къщи 382 376 322 465 350 405 366 495 447 421 328
Жилищни блокове/кооперации 95 80 104 95 63 102 78 89 65 89 92
Сгради от смесен тип 20 22 14 35 24 16 17 28 20 24 7
Общежития 1 2 2
Вили 40 38 34 28 24 61 44 40 32 37 27
Сгради за колективно домакинство 3 1 2 1 2 1 2

Източник: НСИ