Наредба разделя отговорностите на ВиК операторите и собствениците


Ясно разделяне на отговорностите на ВиК операторите и собствениците на имоти и сгради предвижда проектът на нова Наредба за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Това коментира пред БНТ днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова във връзка с проекта на нормативния акт, изготвен от междуведомствена работна група и публикуван за обществено обсъждане на 22 септември.

С нова наредба ще бъдат отстранени всички противоречиви текстове, които бяха налични в старата и позволяваха интерпретации и конфликтни точки между ВиК операторите и потребителите. С нея ще се въведе и задължението операторите да предоставят на своите потребители електронни ВиК услуги, а водомерите постепенно ще бъдат заменяни с такива за дистанционно отчитане.

Крумова подчерта, че се предвижда разпределението на общото потребление на вода в многофамилните жилищни сгради да бъде регулирано по нов начин. „Тук е възприет принципът, че съвестният потребител ще плаща това, което е употребил“, каза регионалният зам.-министър и допълни, че съгласно наредбата, когато всички собственици в етажна собственост са добросъвестни потребители, общото потребление в сградата ще бъде разпределяно равномерно на всички апартаменти. За да бъде един потребител добросъвестен, е необходимо той да осигурява достъп на инкасатор до индивидуалния си водомер поне веднъж на 12 месеца, да плаща редовно сметките си и да има редовен водомер, обясни тя.

„Новият ред за отчитане и изчисляване на общото потребление ще подкрепи добросъвестните потребители и ще позволи на тези, които си плащат редовно водата да плащат това, което употребяват и ще насърчи всички недобросъвестни да станат добросъвестни“, каза още регионалният заместник-министър.

Ясно ще бъде дефинирана границата между публична и частна ВиК инфраструктура, коментира по-късно днес Малина Крумова при участието си в инициирана от институцията на Омбудсмана обществена дискусия по предложената наредба и напомни, че потребителите имат ангажименти към поддръжката на сградната ВиК инсталация.

„Наредбата предвижда и задължение в рамките на една година след влизането й в сила да бъдат инсталирани индивидуални водомери във всички жилища в страната“, посочи още регионалният заместник-министър. Тя бе категорична, че въвеждането на дистанционно отчитане ще позволи по-коректно изчисляване на текущото потребление и намаляване на разходите за отчитане на водата. Малина Крумова изтъкна, че е по-важно е да се инсталират водомери във всички жилища, за да бъде реално отчитането на водата и да се спре с практиката „отчитане на база“.