Виж 1към1

Апартамент от само 50 кв. м, но комфортен дом за 5-членно семейство

Прочети още

НИНКН разширява структурата си, за да бъде „пазител на националното съкровище“

НИНК
„Определянето на статута на всички 18 хиляди недвижими паметници е възможно, ако 180 архитекти работят без прекъсване в продължение на 5 г.“

Директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров предложи нова структура на институцията. Целта – да й върне ролята на пазител на националното съкровище.

Институтът е пренебрегван от години. На 50-ина експерти е възложена грижата за 40 000 паметника на културата заедно с хиляди преписки, справки, задания, съгласуване и становища за проекти, доклади и планове годишно за цялата страна. Резултатът е необратима загуба на културни ценности, тежки и дълги процедури, неефективност, обществено недоверие. Това е оценката на арх. Петров, според когото:

Унищожаването на културното наследство е унищожаване на националната ни идентичност.

Основен проблем според архитекта е липсата на режими на опазване на повече от 18 000 недвижими културни ценности.

Те са декларирани, но нямат окончателен статут – национална, местна или културна ценност за сведение, и няма регламент за допустимите намеси в тях. По тази причина растат случаите на отменени от съда становища на министъра на културата – на практика тези обекти са незащитени. Още няколко хиляди обекта все още не са идентифицирани, изучени и защитени от Закона за културното наследство. Изучаването и оценката на един обект отнема между 1 и 4 седмици. Определянето на статута на всичките 18 хиляди е възможно, ако 180 архитекти работят без прекъсване в продължение на 5 г. и не се занимават с нищо друго.

В новата структура са предвидени 45 експерти, които да се погрижат първо за най-застрашените, заедно с допълнително привлечени външни специалисти. И през следващите 2-3 години екипът на НИНКН да се разшири плавно до 139 експерти.

108 от тях ще проучват, изследват, документират, оценяват и поддържат националния документален архив и паралелно с това ще се обучават за силно специфичните дейности на института. 31 служители ще поемат администрацията и обслужването на хилядите искания на граждани, предприемачи и институции.

Част от екипа на института ще станат новите регионални отдели на института в Пловдив, Велико Търново, Бургас и Варна.

Макар да са предвидени в Закона за културното наследство, териториалните звена са закрити преди години по неясни причини. Дейността им е прехвърлена частично на общините, но с ограничени правомощия и липсващ капацитет, казват от НИНКН. Затова критично малобройните експерти на НИНКН в момента са принудени да кръстосват цяла България. Само 10 души – архитекти, археолози, историк и изкуствовед, се занимават с проучване и документиране на обектите от всички епохи – от античността до 20-и век. Заедно с тях работят още 12-ма експерти, които са ангажирани и с другите дейности на института. Ако регистърът на недвижимите културни ценности трябва да се актуализира от този състав, ще са необходими 160 години.

С новата структура НИНКН ще започне мониторинг на обектите от световното и националното недвижимо наследство, издирване и изучаване на културни ценности, събиране на информация за застрашени обекти. Досега НИНКН е бил лишен от всяка възможност да осъществява трите ключови дейности. От тях и от работата на бъдещата специализирана лаборатория зависят добрият контрол, навременната защита, качествената реставрация и консервация. България е от малкото държави без такава лаборатория, подчертават от института.

Предстои дигитализиране на огромния архивен фонд и изграждане на информационна система и електронен регистър, които ще облекчат и ще ускорят услугите за граждани.

НИНКН планира да започне и специализирани обучения за архитекти, както и обучение за собственици и инвеститори, за да намалеят проектите в пълно противоречие с правилата за опазване на културното наследство.

Последвайте ни във Facebook – най-важното предстои!
Петър Петров 21.06.2021

Арх. Петър Петров е новият директор на НИНКН

Пловдивският архитект Петър Петров поема управлението на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) след като беше назначен със заповед […]

Прочети още
Летище Русе 03.12.2021

Предлагат сградата на летище Русе да стане защитен паметник на културата

Летище Русе – културно наследство на модернизма от 20-и век? НИНКН и българската секция към Международната организация за документиране и […]

Прочети още