Нов бюджет и стари казарми за Ардино

Министерски съвет прехвърли терена на бившите казарми в града на Общината


ардино

Приеха Бюджета на община Ардино за 2021 в размер малко над 13 милиона лева. От тях 7 706 953 лева са предвидени за държавни дейности и 5 635 620 лева за местни дейности.

За поредна година община Ардино ще изпълнява амбициозна инвестиционна програма. Капиталовите разходи са в размер на 8 047 552 лева, от които 2 233 470 лева финансирани със бюджетни средства и финансирани със средства от Европейския съюз в размер на 5 814 082 лева. Целевата субсидия е 1 586 300 лева.

Бюджет 2021 е направен след комуникиране и обсъждане с всички населени места на територията на общината, въпреки пандемията от КОВИД-19. Той е изработен според финансовите възможности на общината така, че да функционират нормално всички системи – социални услуги, здравни, детски ясли и градини, училища и др.“, каза кметът на общината инж. Изет Шабан. И отбеляза, че в Бюджет 2021 ще поставят началото на ключови проекти.

Центърът на град Ардино ще се обнови като идейният проект трябва да бъде реализиран до месец септември, когато ще се проведе първото издание на Фестивал за екологични чисти продукти под мотото „Чисти храни от Родопите“. Предвижда се и инвестиционна дейност за развитие на туристическия комплекс “Белите брези“. Трябва да бъде завършена и реконструкцията на пътя за Дяволския мост и да се изградят алея, паркинг, беседки и специални места за търговска дейност.

Междувременно от решение на Министерски съвет стана ясно, че теренът на бившите казарми, публична държавна собственост, вече е частна държавна собственост, след безвъзмездното му прехвърляне на община Ардино. Той се намира в града и представлява поземлен имот, застроен с 16 сгради.

Това искаха и от Общината, за да го превърнат в зона за привличане на инвестиции и създаване на условия за развитие на социални дейности и усъвършенстване на информационно – комуникационната политика на общината. “Това са само част от идеите, които искаме да реализираме и оттам нататък да ги надградим.”, допълни самият Изет Шабан.

снимка: oбщина Ардино (Fb) / фотограф: Tamer