Новите правила за кандидат-студенти за изпитната кампания на 2020 г.


Заради извънредното положение в условията на пандемия, логично тази година има промени кандидатстудентските кампании на висшите училища в България.

Някои ВУЗ-ове предвиждат присъствени и онлайн приемни изпити, както и прием по документи чрез интернет платформи, а в други ще се проведат само дистанционни изпити.

Ето какви са новите правила в част от най-големите висши учебни заведения у нас.

I. Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Най-старото висше учебно заведение в България ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми.

Кандидатстудентски изпити ще има само по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“ и по Математика ІІ за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет.

С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет.

Изпитите ще се проведат както следва:

 • Химия – от 9.00 часа на 14 юни 2020 г.;
 • Биология – от 9.00 часа на 20 юни 2020 г;
 • Математика II – от 9.00 часа на 21 юни 2020 г.

Кандидатстването в специалност „Право“ ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование.

Кандидат-студентите, които не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса.

Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.

Кандидат-студентите се регистрират за класиране в срок от 22 юни до 3 юли 2020 г. чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

 

II. Университет за национално и световно стопанство

Кандидатстването в УНСС също е възможно онлайн чрез регистрация в електронната платформа. Срокът за подаване на документи за онлайн изпитна сесия е от 30 април до 19 юни 2020 г.

С оценка от матура могат да кандидатстват завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

Датите за приемен изпит под формата на тест от 40 въпроса с продължителност 1 час и 30 минути, състоящ се от един специален модул по основен приемен изпит са следните:

 • География на България – 22 юни (понеделник)
 • История на България – 23 юни (вторник)
 • Български език и литература – 24 юни (сряда)

За специалност „Медии и журналистика“ – изпитите са: оценка от матура по български език и литература, която по желание на кандидата може да се замени с оценки от предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модули „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ или с оценка от приемния изпит по Български език и литература през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява); събеседване с кандидатите.

За специалност „Право“ – изпитите са: предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модули: „Български език и езикова култура“ и „Български език и литература“ или приемния изпит по Български език и литература през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява); предварителните кандидатстудентски изпити през декември и февруари, модул: „История на България“ или приемния изпит по История на България през юни (онлайн) или през юли (онлайн или на хартиен носител, ако епидемиологичната обстановка го позволява).

На първенците от национални олимпиади по български език и литература, математика, история и цивилизация, география и икономика, завършващи средно образование през годината, в която се провежда олимпиадата и получили оценка отличен 5.50 до 5.99, тези оценки се признават за резултат от конкурсен изпит в УНСС за всички професионални направление/поднаправления.

Лауреатите на национални и международни олимпиади, завършващи средно образование в годината, в която се провежда олимпиадата, се приемат без конкурсен изпит, когато изпитът (модул 3) по желаното от тях професионално направление/поднаправление съвпада с предмета на олимпиадата.

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.

Всички приемни изпити, независимо предварителни или редовни, електронни, онлайн или на хартиен носител, са равностойни – при балообразуването се взема най-високата получена оценка.

С резултатите от предварителните изпити кандидат-студентите участват в класирането, само ако отговарят на условията за кандидатстване и подадат документи в определените за това срокове.

 

III. Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“

Онлайн кандидатстване предлага и Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Всеки може да се регистрира самостоятелно и да заяви желаните изпити. Системата предлага и справки относно статуса на заявката, зали за явяване на изпити и резултати от тях.

Всички предвидени дати за изпитите и още полезна информация може да намерите ТУК

 

IV. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ ще има присъствен изпит, след като отложиха предварителните заради пандемията.

Срокът за подаване на кандидатстудентски документи е от 12 юни до 24 юни 2020 г. (вкл. съ­бо­тите и не­де­лите). В този срок документи подават всички кандидат-студенти, независимо дали са се явили на предварителни изпити или не.

Датите за изпитната сесия са следните:

 • Български език – 28 юни
 • Ис­то­рия на Бъл­га­рия – 29 юни
 • Английски език – 29 юни
 • Химия – 29 юни
 • Ком­плек­сен из­пит по фи­зи­че­ско въз­пи­та­ние – 29 юни и 30 юни
 • Психо­ло­гия – 30 юни
 • Ма­те­ма­ти­ка – 30 юни
 • Теология – устен – 30 юни
 • Ин­фор­ма­ти­ка – 1 юли
 • Тест със събеседване по физика – 1 юли
 • Нем­ски език – 1 юли
 • Испански език – 1 юли
 • Френ­ски език – 1 юли
 • Гео­гра­фия на Бъл­га­рия – 2 юли
 • Био­ло­гия – 2 юли
 • Изо­бра­зи­тел­но из­ку­ство – 2 юли
 • Му­зи­ка – 2 юли

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ ще се проведат, както следва:

 • Първи кръг – 7 септември 2020 г.
 • Втори кръг – 8 септември 2020 г.
 • Трети кръг – 9 септември 2020 г.

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се проведе както следва:

 • От 12 юни до 24 юни 2020 г. – при подаване на документи в Пловдив;
 • По време на провеждане на конкурсните изпити от 14.00 до 17.00 часа в Ректората на университета: ул. „Цар Асен“ № 24 – Пловдив. Залите ще бъдат уточнени и указани допълнително.

Начало на всички изпити – 9 ч. Кандидат-студентите следва да бъдат на указаните за провеждане на изпитите места минимум 30 минути преди обявения начален час. На всеки изпит кандидат-студентите трябва да носят документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.

 

V. Югозападен университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ предвижда провеждане на онлайн изпити в специална дистанционна платформа.

Приемът на онлайн заявления започва на 8 май 2020 г. (петък).

Можете да се явите на изпити по:

 • Български език
 • История на България
 • География на България
 • Математика
 • Химия
 • Биология
 • Английски език

Конкурсните онлайн изпити ще се провеждат всеки работен петък от 15 май 2020 г. от 14.00 ч., след подаване на заявка за изпит в електронизираната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Достъпът до електронизираната система изисква задължителна регистрация чрез валидни лични данни и адрес на електронна поща, на който ще се изпращат съобщенията от университета.

След маркиране на конкретния изпит, системата автоматично изчислява дължимата такса и генерира платежно нареждане.

Таксата за явяване на един конкурсен изпит е 30 лв. Осчетоводяването ѝ става до 1 или 2 работни дни, след внасянето на сумата в банката. Внесените такси за кандидатстване и явяване на кандидатстудентски изпит не се възстановяват.

Можете да се явите повече от един път на конкурсен изпит, като при балообразуването се взема най-високият резултат от всички положени изпити.

 

VI. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Приемът на документи за кандидатстване в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ също се извършва чрез електронна система в сайта на висшето учебно заведение.

Конкурсните изпити ще се провеждат в два варианта – присъствен и електронен. Актуална информация може да намерите ТУК

 

VII. Русенски университет „Ангел Кънчев“

В Русенския университет „Ангел Кънчев“ документите за кандидатстване може да се подават онлайн.

Оценките от държавните зрелостни изпити се признават за оценки от конкурсни изпити ​с изключение на специалност Право, Акушерка и Медицинска сестра.

Документът, удостоверяващ явяването на кандидата на държавен зрелостен изпит и получената оценка, трябва да се представи при подаването на документите за кандидатстване.

Повече подробности за графика на приемните изпити вижте ТУК

 

VIII. Висши учебни заведения – Варна

В Икономическия университет във Варна препитването също ще е онлайн. Ранният прием ще започне от 22 юни и ще продължи до 7 юли. Ще има и присъствен период на подаване на документи.

Във Варненския технически университет кандидат студентските изпити ще се полагат само онлайн. За целта е разработена специална платформа, отворена по всяко време. Изпитите ще се провеждат всеки работен ден.

 

IX. Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов

В Стопанската академия „Д.А. Ценов“ – Свищов кандидат- студентските изпити ще се провеждат в интернет. Приемът по документи също е онлайн.

Практиката на ВУЗ- а е такава от 10 години, като кандидатът си избира дали след изпит, или с оценка от държавен зрелостен изпит да бъде осъществен приемът му.

Източник: Cross.