НСИ отчете ръст на оборотите в „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ с 8,6%


инженерни дейности спад данни строителство

НСИ отчете най-голямо повишение на оборотите в Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи(от сектор „Други бизнес услуги“) с 8,6% през четвъртото тимесечие на 2020 г.

По данни на Националния статистически институт през последното тримесечие на изминалата година общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ се увеличава с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ – с 15.1%, а намаление е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ – с 0.9%.

ПриДруги бизнес услуги“ освен отчетеното повишение вАрхитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи, повишаване на оборотите има и в Дейности по охрана и разследване“ – с 5.3%.

Значителен спад е регистриран приТуристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ – с цели 45.8%.

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 0.7%. Тук най-съществено нарастване е отчетено при „Радио- и телевизионна дейност“ – с 8.6% и приПроизводство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ – 7.2%. Оборотите в „Издателска дейностобаче спадат с 11.6%.