Виж 1към1

Цветни нюанси на BUILDINSGTYLE 2023: с Recolorezzo и CoDesign

Прочети още

Обществено обсъждане на ПУП на Борисова градина

Обявено е обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“.

На основание Заповед № РИВ19-РД09-97/27.05.2019г. на Кмета на район „Изгрев” на 05.06.2019 г. от 17:30 часа ще се проведе представяне на проекта за Подробен устройствен план на Парк „Борисова градина“. Представянето ще се състои в  Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230.
Проектът е на разположение на заинтересованите лица за запознаване с него в сградата на районната администрация на адрес: ул. „Атанас Далчев“ № 12 и на официалната интернет страница на Столична община – район „Изгрев”, както и на електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта могат да се депозират в срок до 19.06.2019 г. в районната администрация или по електронна поща info@so-izgrev.bg .

Становища постъпили след 19.06.2019 г. няма да бъдат разглеждани.
За приключване на общественото обсъждане в сградата на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, аудитория 230, ще се проведе заключителна дискусия на 26.06.2019 г. от 17:30 ч.

Източник: КАБ