Община Плевен ще стопанисва част от парк „Кайлъка“

До края на месеца търсят инвестиции за обновление и саниране на зала "Катя Попова".


плевен

От 1 февруари 2021 Община Плевен е стопанин на централната част от парк „Кайлъка“, съобщиха от общинската администрация.

Това стана възможно след решение на Министерския съвет от 7 декември м.г. На 22 януари 2021 г. е сключен договор между областния управител и кмета на Общината. Договорът е за безвъзмездно предоставяне за управление на 37 имота, публична държавна собственост, в Защитена местност „Кайлъка“. Те са в централната част на парка – от тролейбусна спирка „Моста“ до хотел „Кайлъка“.

Кметът на Плевен вече е възложил дейностите за почистване на зелените площи, дървесната и храстова растителност и паркоустройството на тази територия на общинската фирма „Паркстрой“.

Предстои след съгласуване с РИОСВ и Регионалното управление на горите да се извърши прочистване на храстовата растителност. Ще бъдат ремонтирани детски площадки, алейни настилки, осветление, пейки, обещават от Общината. Ще бъде почистено и коритото на река Тученишка.

До края на месеца от Община Плевен ще търси и инвестиции за обновление и саниране на зала „Катя Попова“

Нуждаем се от инвестиции за обновление и саниране на общинската зала „Катя Попова“, съобщиха от общината. Общинският съвет вече е дал съгласие за реализация на проекта.

Целта е да бъде въведено ново оборудване и приложени мерки за енергийна ефективност в залата чрез финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. За целта Община Плевен подготвя проектно предложение, чрез което ще бъде изградена и достъпна архитектурна среда, включително с асансьорна уредба.

В момента залата се използва за концерти и обществени събития, до които обаче хората с двигателни увреждания нямат нормален достъп.

Планира се ремонтът да продължи до 26 месеца и да бъде на стойност 2,6 млн.лв. с комбинирано финансиране – с кредит от Регионалния фонд за градско развитие, безвъзмездна финансова помощ по линия ОПРР 2014-2020 г. и със собствени средства от местния бюджет – до 0,23 на сто от общата сума.

Срокът за внасяне на предложението е 28 февруари 2021 г.

снимка: Иван Петров/bg.wikipedia