Виж 1към1

„Дървото на здравето“ – една история за добротворство от Бургас

Прочети още

Община Пловдив ще работи съвместно с ландшафтните архитекти за зелена система

Община Пловдив ще работи в сътрудничество с представители на пловдивското дружество на Съюза на ландшафтните архитекти за озеленяването на града. За това се договориха кметът Здравко Димитров и представители на гилдията на среща във връзка с възможността са създаване на специализирано звено. В срещата участва и областният управител Дани Каназирева.

„Община Пловдив засега не може да създаде подобна нова структура, тъй като няма финансов ресурс за това, а хората в отделите са натоварени достатъчно“, поясни кметът Димитров. Той е наясно с проблемите в зелената система на града и гледа на тях сериозно. Затова и се ангажира съветите на гилдията на ландшафните архитекти да не бъдат пренебрегвани в бъдещата работа.

„В Общината се създава структурно звено, което ще отговаря за планирането и разработването на всички градски системи, в това число и на зелената, на основание база данни, събрани от цялата структура на Общината. Това звено ще анализира информацията, включително предложенията на ландшафните архитекти, ще изработва прогнози и за зелената система и ще предлага решения за развитието на Община Пловдив“, заяви на срещата заместник-кметът по устройство на територията и общинска собственост арх. Невена Балчева. По думите й това звено ще осъществява координацията със структурата, ангажирана с поддръжката на зелената система на Пловдив“.

Предложението й бе посрещнато с одобрение от ландшафните специалисти. Общината пое ангажимент като първа проява на сътрудничество да запознае гилдията с подготвяния нов Общ устройствен план.

Областният управител Дани Каназирева също бе на мнение, че е необходимо звено, което да координира работата на общинските отдели и районните кметствата, а също така да има комуникация с ОП „Градини и паркове“, за да има ясна визия за развитието на зелената система в Пловдив като цяло.

Според нея е важно да има адекватен на нуждите брой експерти – ландшафтни архитекти и инженери, като професионални лица, необходими за изпълнение на законово вменени задължения на общината.

Източник: Община Пловдив