Община Варна ще строи детски градини и ясли с нови 679 места


Нови 679 места ще бъдат открити в детските ясли и градини във Варна след изграждането на 12 нови сгради и пристройки. Средствата за тях са заложени в проектобюджета за 2021 г. в размер на 31,2 млн. лв., осигурени по програма на Министерството на образованието и науката. Участието на общината е в размер на 10 млн. лв. дългово финансиране. Мащабното развитие на образователната инфраструктура в морската столица предвижда изграждане на:

Три нови сгради:

Детска градина за четири групи, с физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство на ул. „Хъшове” №2;
Детска градина за шест групи „Слънчогледи“ , по плана на 12-и микрорайон, район „Приморски“;
Детска градина №48 „Ран Босилек”, село Тополи, която е предвидена за шест групи (една яслена и пет градински)

Три пристройки:

Нов корпус за три групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 „Д-р Петър Берон“;
Нов корпус за четири групи към ДГ №39 „Приказка“ – 2-ри микрорайон, кв. „Владислав Варненчик“;
Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на детска ясла №7 „Роза“;

Нови сгради за три училища:

Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ „Йоан Екзарх“;
Проект за изграждане на нова профилирана природоматематическа гимназия (ІІІ ПМГ „Акад.Методий Попов”);
Изграждане на начално училище за ученици от І-ви до ІV-ти клас с две подготвителни групи в имот на ул. „28-а”  в кк „Св. Св. Константин и Елена”

Нови корпуси за три училища:

VII СУ „Найден Геров”, ул. „Царевец” №1;
Реконструкция и надстрояване на СУ „Св. Климент Охридски”;
Разширение на училище ОУ „Васил Друмев”, пристройка към съществуваща сграда;

В капиталовата програма на Община Варна са заложени средства за проектиране и извършване на основен ремонт на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа „Другарче”, който ще бъде превърнат в модерна детска градина – трети корпус към ДГ 17 „Д-р Петър Берон”. Основен ремонт, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на две пристройки с асансьор е предвиден в детска ясла №5 „Чуден свят”. Основен ремонт на съществуващата сграда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на детска ясла ще има и в №7 „Роза”.

В две училища и четири детски градини ще бъдат изградени нови спортни и игрови площадки – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Първа езикова гимназия, ДГ 14 „Дружба”, ДГ 44 „Валентина Терешкова” – филиал,  ДГ 51 „Ран Босилек” село Константиново и детската градина в село Звездица.

 

Вижте още:

Софтуерна компания открива офис за 200 души във Варна

Вече има информационен регистър на недвижимото културно наследство във Варна