Обявиха победителите от конкурса „Идеен проект на жилищна сграда“

Първа награда бе присъдена на арх. Димитър Бояджиев


В оспорвана битка премина и завърши конкурсът „Идеен проект на жилищна сграда“ в ж.к. Бриз, град Варна, а победителите вече са ясни.

Конкурсът се проведе през времето от 01.09.2016г. до 31.10.2016г. бе организиран от „Интерком груп Бриз” ЕООД, чийто собственик и управител е успешният варненски бизнесмен инж. Павлин Николов.

Шест членното жури с Председател Главния архитект на гр.Варна – арх. Виктор Бузев разгледа и оцени проектите на петнадесетте участници – архитекти от цялата страна:  Варна, София, Велико Търново,  Стара Загора и Благоевград.

Единодушно Първа награда бе присъдена на младия талантлив архитект от Варна – арх. Димитър Бояджиев, чиято работа се открои сред останалите с красива визия, функционално разпределение на жилищата и безупречно спазване на всички нормативни изисквания.

t6

t7

Втора награда спечелиха арх. Маринела Стефанова и к.арх. Десислава Парлапанска, които предложиха интересна и оригинална визия.

jazz

Третата награда взе арх. Драгомир Йосифов и неговия екип от Велико Търново.

Понеже конкуренцията бе голяма, а участниците се бяха постарали много, „Интерком груп Бриз” ЕООД отличи още четири конкурсни проекта с поощрителни награди за емоционално естетическо въздействие:

  • “Integra Consult Project” от София – арх. Васил Кашукеев;
  • арх. Борислав Игнатов от Варна;
  • арх. Росица Мъглова, арх. С.Войчева, арх. Т.Велков, арх. Ст. Петров – Стара Загора;
  • Архитектурно Студио „Урбанекс” ЕООД от Варна – арх. Венцислав Неделчев.

След договаряне с победителя в конкурса и изработване на технически проект, намеренията на инвеститора са, да започне изграждането на жилищната сграда с РЗП 12 000 кв.м през март 2017 г. и да я завърши за година и половина.

Организиран е официален коктейл, който ще се състои на 18.11.2016 г. в сградата на „Интерком Груп” ООД, а главният архитект Виктор Бузев и инж. Павлин Николов ще връчат наградите на отличените участници, които ще си поделят сумата от наградния фонд възлизаща на 26 000 лева.

На тържественото събитие са поканени кметът на Варна г-н Иван Портних, председателя на Камарата на архитектите в България и на Камарата на строителите в България, районни кметове, водещи бизнесмени, медии и други официални гости.

Проектите на победителите в конкурса можете да разгледате на специална изложба в МОЛ Варна, която ще започне на 23 ноември и ще продължи две седмици.