Виж 1към1

Кръстова гора – магнетичното място, сгушено в Родопите

Прочети още

Обявиха поръчка за стандартите към Наредбата за градска среда на СО

наредбата

С Наредбата за градска среда към Столична община се определят допълнителните изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове. На инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване. Както и за основни и текущи ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи. А също и на елементите на градския дизайн с цел опазването на характерния облик; съхраняване на силуетното, архитектурно-художественото и обемно-пространственото оформление на територията на СО.

Неразделна част от наредбата, която СОС прие през декември м.г., са приложенията-стандарти. Те ясно и нагледно показват правилата за отделните групи елементи, формиращи средата. Заедно с нея бяха приети и първите стандарти – за шрифта за официалните надписи за уличните и туристическите табели. Прие се и стандарт за оформление на фасадите в Зона 2 на централната градска част.

Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за изработване на следващите стандарти към Наредбата за градска среда  на Столична община:

–          стандарт за създаване на единна визия по отношение на улични настилки;

–          стандарт за създаване на единна визия по отношение на елементите на градско обзавеждане;

–          стандарт за създаване на единна визия по отношение на графичното оформление на номерацията на жилищните сгради в кварталите с комплексно застрояване.

Основна цел на обществената поръчка е изготвяне на набор от единни типови решения за създаване на комфортна и устойчива градска среда за пешеходци, велосипедисти и лица с намалена подвижност. Необходима е да бъдат отчетени удобствата за експлоатация и естетиката на градските пространства, като се систематизират в единен стандарт норми и правила, системи и детайли и типология на материалите. Така също и елементите на комплексното благоустройство при спазване на изискванията на Наредбата за градска среда на Столична община.

Срокът за подаване на оферти е 01.06.2021 г.

Вижте още: