От днес може да се кандидаства по програма „Европа“

Проектните предложения могат да се подават само по електронен път


програма

Отвориха процедурата за кандидатстване по Програма „Европа“ на Столична община. Програмата е насочена за подпомагане на граждански проекти в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Тази година приоритетните области са с по-широк обхват. Има и нова, четвърта област. Тя е за подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

Другите три приоритетни области, по които кандидатите могат да подават проектни предложения са:

За подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

За развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси. Целта е столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

За насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

Електронните формуляри за кандидатстване по Програма „Европа“ 2021 вече са активни на интернет страницата на Програмата. В рубрика „Кандидатствай тук“ по всяка от четирите одобрени от Столичния общински съвет приоритетни области могат да се подават кандидатури до 17:00 ч. на 05.05.2021 г.

Проектните предложения могат да се подават само по електронен път. А не по-късно от 15 дни преди изтичане на крайния срок ще бъдат проведени информационни дни. Тогава ще бъде предоставена и възможност за разяснения по процедурата за кандидатстване.

Припомняме, че в края на миналия месец Столичният общински съвет (СОС) одобри единодушно приоритетните области, финансиране, и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ за 2021 г. Тогава стана ясно, че тази година фокусът е поставен върху преодоляване на последствията от пандемията от Ковид-19. А одобреното финансиране за всяка от четирите приоритетни области е по 125 000 лв. Така общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ стана 500 000 лв.

снимка: Програма Европа – Столична община

Вижте още: