Отбелязваме Независимостта на България


Отбелязваме обявяването Независимостта на България.

Независимостта на България е провъзгласена на 22 септември  1908 година в Търново. Тогава българската държава официално отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя. Тя е наложена от големите европейски държави с Берлинския договор тридесет години по-рано, а българският княз приема титлата „цар“.

Отхвърлянето на османското върховенство от България е последвано от анексирането на османските провинции Босна и Херцеговина от Австро-Унгария и предизвиква една от многобройните кризи в международните отношенияв навечерието на Първата световна война. Независимото Царство България е признато от Великите сили през пролетта на 1909 година.