Отчетен е спад на строителната продукция в края на 2020 г.

И хотелиерството е сериозно засегнато


инженерни дейности спад данни строителство

НСИ отчете спад от 1.4 % на индекса на продукцията в сектор “Строителство” през месец декември 2020 година спрямо предходния месец и 7.1 % надолу в сравнение с месец декември на 2019 г.

Изменения:

На месечна база през м. декември 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец.

Продукцията от сградното строителство намалява с 2.0 %, а от гражданското/инженерното строителство – с 0.7 %

На годишна база понижението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през декември 2020 г. се определя от отрицателния темп както при сградното, така и при гражданското/инженерното строителство, където намалението е съответно с 11.1 % и 1.3 %

Сериозен спад се отчита и в хотелиерството.

По отношение дейностите на местата за настаняване през последния декември от НСИ отчитат, че в сравнение с м. декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 24.0%, а броят на леглата в тях – с 23.1%.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 538 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 45.6 хил., а на леглата – 92.0 хиляди.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през периода, е 271.1 хил., или със 70.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голям спад на нощувките (със 78.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Най-сериозно са засегнати хотелите с 4 и 5 звезди, в които са реализирани едва 55.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.1% – на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.9% от нощувките на чужди граждани и 29.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16.8% и 36.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. намалява със 72.0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 125.5 хиляди.

Регистриран е срив както при чуждите граждани – с 85.7%, така и при българските – с 66.6%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2020 г., са 107.5 хил. и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Чуждите граждани са 18.0 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки, като 68.0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9.9%, като намалява с 15.3 процентни пункта в сравнение с декември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 10.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 10.1%, и с 1 и 2 звезди – 9.4%.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15.0 млн. лв., или със 71.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани – с 82.3%, така и от български граждани – с 63.6%.

 

Вижте още:

Двата локдауна поставиха под натиск наемите в моловете и на търговските улици

 

НСИ: Спад с 14,4 % на разрешителните за строеж, но покачване броя на жилищата с 31.9%