Откриха първия Зелен център за устойчиви финанси и енергетика


С подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България днес бе даден старт на първия в страната мозъчен тръст за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre.

Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Реализира се с партньорството на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.

В него участват близо 30 представители на заинтересованите страни по темите за бизнеса и държавните институции. Включени са и НПО и браншовите организации, академичната общност и консултантите. 

„Зелената трансформация започна и считаме, че приляга на водещи институции като БФБ и БНЕБ заедно с всички заинтересовани страни да поведат дебата. Да чертаят тенденциите и политиките в икономическия и обществен живот по темите за устойчивите финанси и енергетика. Отворени сме към мобилизиране на целия експертен потенциал на страната ни. Стъпвайки на най-добрия опит на Европа и света, сме убедени, че ще допринасяме пълноценно за устойчивото развитие на бизнеса в България“. Това заяви доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тези компании изпитват недостиг на информация.

37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това показа проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление. Проучването е проведено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора.

Маню Моравенов и Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха целите и първите инициативи на Зеления център. Предстои работа по повишаване на информираността сред бизнеса. А също и надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност. Сред приоритетите е създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките. 

Вижте още: