Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Отново промяна в срока за паспортизация на сградите

паспортизация

Срокът за паспортизация на сградите се удължава. Изготвянето на технически паспорти на съществуващите строежи вече е възможно до 31 декември 2024 г. От Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикуваха за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. А коментари и становища могат да бъдат подавани в срок до края на месец май 2021 г.

Промяната предвижда срокът да важи, както и досега, за сградния фонд – държавна, общинска или частна собственост. В т.ч. строежите смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, и техническата инфраструктура.

Причина за удължаването на срока е високата степен на несигурност, породена от пандемията от COVID-19 и последиците от нея. Те могат да доведат до затруднения за собствениците на сгради да се справят времево и финансово със сега определения срок за съставяне на технически паспорти – до 2022 г., обясняват от МРРБ.

По обобщени данни на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към месец април 2021 г. в кадастралната карта и кадастралните регистри са регистрирани общо 2 763 240 нови и съществуващи сгради. Но копия на техническите им паспорти са предоставени за 10 803, което е едва 0,39% от тях.

Към края на 2020 г. броят на обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти е малко над 2200. Т.е. относителният дял е под 0,11 %.

Приетата от правителството Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд предвижда до 2050 година да бъдат обновени 60% от жилищния фонд и близо 17% от нежилищния. А очакванията са площта на обновените сгради от целия сграден фонд да бъде над 45%. Според стратегията мерките за енергийна ефективност и енергоспестяване трябва да бъдат съчетани с техническите мерки за устойчивост на конструкцията. С нейната безопасност в случай на пожар, достъпност и безопасност при експлоатация, устойчиво използване на природните ресурси и др. В този процес техническата паспортизация на сградния фонд ще има съществена роля за устойчивото развитие на сградния сектор, допълват още от министерството.

Вижте още: