Виж 1към1

Кръстова гора – магнетичното място, сгушено в Родопите

Прочети още

Парк-музей „Гривица“ се включи в трансграничен проект

трансграничен проект

Край Плевен ще бъде изграден нов трансграничен проект за развитие на парк-музей „Гривица“. Това съобщиха от Общинският съвет в града.
Идеята е да бъде създаден „Маршрут на паметта“ по трансгранично сътрудничество с румънския град Турну Мъгуреле. Проектът предвижда разработване на туристически продукти и услуги за развитие на туризма в мемориален парк „Гривица“ и крепостта „Турну“. Целта е трансграничният район да се превърне в привлекателна туристическа дестинация, основана на историческото военно сътрудничество и военни традиции от древността до съвремието.

Одобреният трансграничен проект предвижда създаването на военно-етнографски комплекс с минимална екологична намеса, без значителна промяна на терена. На територията на комплекса ще бъдат разположени преместваеми и/или демонтируеми съоръжения, групирани в три основни зони.

Първа зона “Входно пространство“ ще бъде в близост до мотела и ще осигурява достъпа до другите две. В тази част се предвижда монтаж на тоалетни, входна арка, алеи от каменна настилка, реставрация на пътеките, алейно осветление и елементи на парковия дизайн.

Втората зона „Пространствени композиции“ ще бъде в западната част на парка. Тя ще включва: пространствени композиции, алеи от каменна настилка и др.

Третата зона “Военно-тематична игрова зона“ ще бъде оформена като класически военен лагер от онова време. Зоната ще включва: подвижна сцена, палатка „Спално помещение“, палатка „Полева трапезария“, палатка „Пейнтбол“, игрище за пейнтбол, тренировъчна ивица и др.

И трите зони ще бъдат разположени в ниската част на парка с цел визуалното им разграничаване от по-високата зона с паметници на недвижимото културно наследство.

Мемориален парк „Гривица“

Парк – музей „Гривица“ се намира западно от с. Гривица. В актуализиран списък на архитектурните паметници на културата в Община Плевен румънският мавзолей и парка е обявен за исторически паметник на културата с национално значение. На основание Закона за културното наследство притежава и статут на историческа недвижима културна ценност с категория „Национално Значение“.

В границите на парка са разположени обекти със статут на недвижима културна ценност. През изминалите над сто години от създаването му са били построени допълнително сгради, главно в зоната източно от костницата. Извършвани са и различни частични ремонти на отделни обекти и елементи, като по-мащабните са били през миналия век.

снимка: Общински съвет – Плевен

Вижте още: