Паркинги се превръщат в градски градини


Базираната в Париж дизайнерска фирма Studio NAB представи предложение за трансформиране на традиционните асфалтови паркинги в зелени пространства за градско земеделие включващи и паркинг със слънчева енергия. Създаден и съобразен с целите на Обединената нация за устойчиво развитие, паркингът на Studio NAB преосмисля идеята за паркинга като продуктивно пространство, което може да генерира зелени работни места, възобновяема енергия и храна. Запазените паркоместа ще бъдат поставени на пропусклива настилка, а не асфалт, и биха могли да бъдат свързани със зарядни станции със слънчева енергия, за да се подобрят екологичните ползи от терена.

Според изследванията на Studio NAB, замърсяването с фини прахови частици и автомобилната активност причиняват 48 000 смъртни случая годишно във Франция. В опит за пречистване на въздуха, борбата с изменението на климата и намаляване на отпадъците – студиото казва, че по-малко от една четвърт от 4,5 милиона тона пластмаса произведена в страната се рециклира. Дизайнерите са предложили иновативна идея за възстановяване на паркинги и за превръщането на големите асфалтови пространства в продуктивни центрове за нов икономически и екологичен растеж.

 

В концепцията за Car Park 2.0 асфалтът ще бъде разкъсан, за да бъдат изложени на въздух почвите отдолу, които ще бъдат рехабилитирани или заменени, за да се създаде плодородна среда. Студиото насърчава местното производство на храна в паркингите – решение, което според тях ще свърже хората с природата, ще насърчи икономическия растеж чрез продажба на градински площи и местно отглеждана храна и ще създаде местни работни места.

 

Studio NAB предлага прилагането на схемата за преустройство в пет фази: премахване и рециклиране на асфалтовата повърхност, обработка на почвата, презасаждане на площите и добавяне на водоеми за задържане на дъждовна вода, изграждане на конструкции с метални рамки над всяко място за паркиране, за да поддържат засенчващи устройства или слънчеви панели, инсталиране на оборудване за съхранение на възобновяема енергия и накрая, отваряне на терена за отглеждане на храна и съзелена енергия. Броят на паркоместата ще бъде драстично намален и новите „екологични паркоместа“ ще бъдат покрити с тенти, които могат да произвеждат слънчева енергия или водорасли чрез фотобиореактори.

Източник: Studio NAB