Започва реконструкция на водопровод до пречиствателната станция в с. Стоките


водопровод реконструкция севлиево

Днес в 13:00 часа ще бъде направена първа копка за реконструкция на водопровод до пречиствателната станция в с. Стоките, община Севлиево.

Започването на ремонтните дейности в землището на севлиевското село Стоките е по инвестиционния проект за „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, в частта си от етапа, предвиден за изпълнение през 2021 година.

Проектът включва реконструкция и подмяна на Участък № 1: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1) от съществуващия преносен водопровод на подобект: „Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1”.

Дължината на този участък е 3 787,49 м, от която е предвидено да бъдат реконструирани и подменени само старите етернитови тръби с диаметър 546 мм и обща дължина 2 353,31 м’. Останалата му част, изпълнена от стоманени тръби с диаметър 630 мм, се запазва.

Целевото финансиране за изпълнението на обекти за подобряване на водоснабдяването на населени места в община Севлиево възлиза на 1 498 464,96 лв., осигурени от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоутсройството.

снимка: Община Севлиево