Първото тримесечие на тази година доходите у нас са нараснали 12.7% спрямо предходната


Според официалните данни на НСИ за Q1 на 2020 г. общият доход средно на лице от домакинство в България е 1712 лв., което е нарастване с 12.7% спрямо същия период на 2019 година.

В неговата структура с най-висок относителен дял си остава дохода от работна заплата (58.5%), следван от пенсии (27.7%) и от самостоятелна заетост (5.6%). Спрямо първото тримесечие на 2019 г. доходът от работна заплата се е увеличил с 0.9 %, а този от социални обезщетения и помощи – с 0.5 процентни пункта. Делът на дохода от самостоятелна заетост е намалял с 0.8 %, а на дохода от пенсии – с 0.2 процентни пункта.

За същият период са нараснали и разходите на член от домакинство. Те вече са 1486 лв. на месец, като увеличението е с 5.9% спрямо същото тримесечие на 2019 г.

Най-големи си остават разходите за храна и безалкохолни напитки (31.0%), следвани от разходите за жилище (17.4%), данъци и социални осигуровки (14.7%) и транспорт и съобщения (11.6%).

Началото на пандемията съвпада с няколко любопитни детайла. За първите три месеца на тази година разходите за алкохолни напитки и цигари са нараснали от 59 на 65 лв. или с 11.6%, а тези за облекло и обувки са намалели със 17.3%.

Също така разходите за здравеопазване са се увеличили от 84 на 102 лв. което е с 20.7% повече. Това е факт и при разходите за данъци и социални осигуровки, които са скочили от 196 на 219 лв. или с 11.8%.

Тревожно и е, че за посочения период националната статистика отчита намаление с 5.2% на разходите за свободно време, културен отдих и образование.