Виж 1към1

Ефирна кула с 99 плаващи острова е новата атракция в Южен Китай

Прочети още

Пловдив задминава София по ново строителство

строителство

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив, следвано от София (столица) и Бургас. През първото тримесечие на годината издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради в страната са се увеличили с 6.5%. Спад от над 10% обаче е отчетен при жилищата в тях, както и при общата им застроена площ – с 10%. Това показват данните на НСИ спрямо предходния тримесечен период.

Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 546 жилищни сгради с 8 775 жилища в тях. Разрештелните за строеж на административни сгради/офиси са били 28, а на други сгради – 1 117.

В сравнение със същия период на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14.4%, жилищата в тях – с 38.9%, а разгънатата им застроена площ – с 26.1%. Издадените разрешителни за строеж са с 27.3% повече за административни сгради с 45.2% по-голяма РЗП. Данните показват също, че разрешителните за строеж на други сгради са се увеличили с 26.5%.

София, Пловдив, Бургас и Варна традиционно отчитат най-високи показатели в проучването.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в столицата – 229. В Пловдив са 217, в Бургас – 145, във Варна – 134. Предстои да бъдат започнати най-много жилища в областите София (столица) – 2 920, Варна – 1 822, Пловдив – 1 780, Стара Загора – 459 и Бургас – 440.

През първото тримесечие на годината е започнал строежът на 998 жилищни сгради с 5 297 жилища в тях, на 7 административни сгради/офиси с и на 576 други сгради. Така спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 1.0%, а жилищата в тях – с 5.7%. При административните сгради също е регистриран спад с 46.2 %.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.8%, жилищата в тях – с 18.9%, а общата им застроена площ – с 24.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив – 168 жилищни и 60 други сгради.

строителство

Следвано е от ново строителство в областите София (столица) – 142 жилищни и 14 други сгради; Бургас – 121 жилищни и 34 други сгради; София – 100 жилищни и 15 други сгради; Стара Загора – 50 жилищни и 69 други сгради.

По предварителните данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради от м. януари до м. март 2021 г. вкл. са със 133 повече (16.8%), а жилищата в тях нарастват с 208 (или с 5.5%) спрямо първото тримесечие на 2020 г. От тях със стоманобетонна конструкция са 79.2%, с тухлена – 16.9%, с друга – 3.4%, а с панелна – 0.5%.

Най-голям е относителният дял на строителство на новопостроените къщи (72.6%). След това са жилищните кооперации (18.1%). Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.6%), следван от тези с три стаи (37.8%). Най-нисък е този на жилищата с шест и повече стаи – 3.2%.

Най-просторни се оказват новите жилища в Силистра – с най-голяма средна полезна площ от 212.9 кв. м за новопостроено жилище. Най-малки остават тези в областите Видин – 60.0 кв. м и Пазарджик – 76.5 кв. метра.

Вижте още: