По-високите цени на природния газ, парното и тока са в сила


Влязоха в сила новите по-високи цени на тока, парното и природния газ. Председателят на КЕВР Иван Иванов обяви колко точно е увеличението.

Средно цената на тока се повишава с 2,03%. За отделните елекроразпределителни дружества повишението е следното:

  • ЧЕЗ – 1,75%
  • EVN – 1,82%
  • Енерго Про – 2,78%

Средното увеличение на топлинната енергия е 7,33%. За отделните топлофикационни дружества промяната в цената е следната:

  • „Топлофикация София“ – 7,46%
  • EVN „Топлофикация Пловдив“ – 0,94%
  • „Веолия Енерджи“ – Варна – 4,89%
  • „Топлофикация Бургас“ – 17,12%
  • „Топлофикация Плевен“ – 15,19%
  • „Топлофикация Русе“ – 6,73%
  • „Топлофикация Велико Търново“ – 2,89%

Шефът на енергийния регулатор съобщи още, че увеличението за крайните потребители на природен газ е 6,5%.

Граждани протестираха пред сградата на Комисията за енергийно и водно ругулиране срещу увеличението на цените на електрическата и топлинната енергия.

Агенция КРОСС