Подем на индустриалното производство в ЕС, стагнация в България


Индустриалното производство в еврозоната и в целия ЕС отбеляза по-силно от очакваното повишение през октомври, показват данни на официалната европейска статистика.

Това е позитивен знак за началото на последното за годината 3-месечие, когато обаче се очаква забавяне или дори обръщане на посоката на икономическия подем от предходните три месеца с оглед на втората вълна на коронавирусна пандемия и въведените заради нея нови локдауни на стария континент.

В същото време производството в България остана почти на нивото от предходния месец, когато отбеляза добро повишение, отчита Евростат.

Спрямо година по-рано индустриалното и промишлено производство продължава да се свива при близо 2/3 от страните членки на ЕС, като по този показател нашата страна продължава да заема едно от последните места.

Производството в рамките на целия ЕС нарасна през октомври с 1,9% спрямо септември, когато се повиши с едва 0,3%, докато в еврозоната се увеличи с 2,1% след анемично растеж с 0,1% месец по-рано.

По този начин европейското индустриално производство се повишава за шести пореден месец след драматичните понижения през март и април, когато икономика в Европа все още се намираше в шок от първата вълна на коронавирусната пандемия и въведените заради нея национални локдауни на стария континент.

Основна причина за доброто повишение на индустриално производство през октомври в еврозоната оказва нарастването на енергийното и на производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба съответно с 1,8% и с 1,5%, както и на средствата за производство (скок с 2,6%) при стагнация на производството на недълготрайни потребителски стоки (0,0%).

Подобни тенденции се отчитат и в рамките на целия ЕС, където средствата за производство се увеличиха през октомври с 2,6%, производството на дълготрайни потребителски стоки с 1,3% и енергийното производство с 1,2%, докато производството на недълготрайни потребителско стоки се сви с 0,4%.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната през октомври се понижи с 3,8% след спад с 6,3% месец по-рано, в в рамките на целия ЕС с 3,1% след понижение с 5,5% през септември, отбелязвайки спад за пореден месец в рамките на 2020 г., но далеч по-скромен от драматични спадове по време на първата вълна на коронавирусна пандемия таи пролет.

В същото време промишленото производство в България нарасна през октомври с едва 0,1% спрямо септември, когато се повиши с 2,5%. Въпреки че това представлява повишение за шести пореден месец, то все още не може да компенсира изцяло солидния спад с 5,1% през март и с 11,6% през април, показват данните на Евростат. По-слаб растеж или понижение на производството през октомври беше отчетен в шест други страни членки на ЕС.

Спрямо октомври 2019 г. промишленото производство в България отбеляза спад с 4,0% след понижение с 2,8% през септември, свивайки се за осми пореден месец, след като за последно отчете стагнация през февруари.

Само четири страни членки на ЕС отчетоха по-голям спад на октомврийското производство на годишна база в т.ч. Ирландия (спад с цели 15,5%), Дания (с 9,2%), Франция (с 4,3%) и Германия (с 4,1%).

 

Вижте още:

8,5% спад в икономиката през второто тримесечие

Световният икономически форум се отлага за май 2021 г.