Виж 1към1

Едва 17% от работодателите не прилагат работа от разстояние

Прочети още

Покана за проекти в областта на когнитивната роботика

роботика

От 1 март, в рамките на проект VOJEXT, стартира процедура за набиране на проектни предложения в областта на когнитивната роботика. Поканата е насочена към иновативни МСП в сферата на когнитивните автономни системи, колаборативната роботика, изкуствения интелект, информационните и комуникационните технологии.

Ще се финансират между 5 и 8 проекта, които предлагат решения на едно от 7 технологични предизвикателства, свързани с внедряване и приложение на разработената в рамките на проекта роботизирана ръка – кобот.

Максималното финансиране, което може да спечели един проект, е до 100 000 евро. А общият размер на безвъзмездните средства в рамките на поканата е 450 000 евро. Освен финансиране, наградените проекти ще получат експертна подкрепа от международни ментори.

Процедурата ще бъде отворена до 30 април 2021 г., а кандидатстването ще се извършва електронно. Изпълнението на проектите е предвидено да започне през м. юли 2021 г., а продължителността – между 9 и 12 месеца.

Предвижда се да бъдат проведени три уебинара, които да предоставят повече информация на потенциалните кандидати.

Проект VOJEXT се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Основната цел е да насърчи МСП към по-бързо внедряване на иновативни технологични разработки в производствените процеси. За тази цел, партньорите по проекта ще разработят ново поколение от автономни и когнитивни (познавателни) роботи (т.нар. коботи), които се управляват и наблюдават от кибер-физична система, позволяваща ефективно планиране и контролиране на производствения процес.

източник/снимка: БТПП