Половината ни доходи отиват за храна и жилище


Половината ни доходи отиват за храна и жилище, сочи националнаъа статистика. Общият доход средно на член от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 547 лева, което е ръст от 4.9 на сто спрямо същия период на 2018 г.

Най-висок дял в месечните приходи формира работната заплата (57.8%). Следват пенсиите (27.6%) и самостоятелната заетост (6.2%).

Статистиката отчита същевременно и увеличение на общия месечен разход. През второто тримесечие той е  1 402 лева, или с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 г.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.4%).  Следват разходите за жилище (15.5%), данъци и социални осигуровки (14.2%). Разходите за транспорт и съобщения (11.7%) са накрая.

Данните показват също, че през това полугодие се наблюдава увеличение в потреблението на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя.

При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг, зеленчуци – от 19.0 на 18.0 кг, кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.