Помощ от 300 лв. и за всички деца в 1-ви и 8-и клас през 2021 г.


Всички деца в 1-ви и 8-и клас ще получат еднократна помощ в размер на 300 лв. през следващата година. Това решиха окончателно депутатите с приемането на държавния бюджет за 2021 г.

Право на еднократната помощ ще имат всички деца, записани в 1-ви и 8-и клас, независимо от дохода на родителите.

Помощта ще се изплаща на два пъти – половината след влизане в сила на заповедта за отпускането и, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Средствата ще трябва да бъдат върнати в случай, че детето не постъпи в училище, не продължи да се обучава през втория срок или в рамките на един месец има пет отсъствия, за които няма уважителни причини.

 

Вижте още:

Затварят училища и детски градини, фитнеси, ресторанти и молове

Отпускат на училищата 14 млн. лева за компютри за ученици и учители